Silent City

Ny støjskærm ved boligområde

Vallensbæk/Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Støjskærm ved boligområde
Vejdirektoratet har i 2016 opført en ny støjskærm ved et boligområde nær Gjeddesdalvej og Nysøvej i Vallensbæk. Den nye 600 meter lange og fire meter høje støjskærm har mindsket støjgenerne fra Køge Bugt Motorvejen i området og nedbragt antallet af støjbelastede boliger. Støjskærmen har erstattet en ældre støjskærm på cirka 500 meter, som havde udtjent sin værnepligt. Vejdirektoratet vurderer, at den nye støjskærm har nedbragt antallet af støjbelastede boliger (over 58 decibel) i området fra cirka 139 boliger til cirka 99 boliger. 18 af boligerne var tidligere stærkt støjbelastede med et støjniveau på over 68 decibel, men ingen boliger i det specifikke område er nu over den grænse.

En gruppe borgere har været utilfredse med, at Vejdirektoratet ikke har benyttet anledningen til at bygge en endnu længere støjskærm. Det skyldes, at der er flere støjplagede boliger langs Køge Bugt Motorvejen i Vallensbæk, som ikke beskyttes af den renoverede støjskærm. Desværre har Vejdirektoratet på nuværende tidspunkt ikke muligheder for nye investeringer grundet manglende bevillinger fra Folketinget. Vejdirektoratet har således ingen øremærkede midler, som kan bruges på at lave nye støjreducerende skærme på eksisterende motorvejsstrækninger. Tidligere fandtes en sådan støjpulje til støjbeskyttelse langs statsvejene. Her var der mellem 2004 og 2014 afsat 500 millioner kroner.

Læs mere her >>