Silent City

Opsætning af støjskærme

Køge Bugt Motorvejen | Vejdirektoratet

Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet. Vejdirektoratet gennemfører en større udbygning af Køge Bugt Motorvejen, hvor seks spor udvides til otte. I den forbindelse er der opført nye støjskærme i Køge Kommune, og hele vejstrækningen er samtidig forsynet med støjreducerende asfalt. Dette gøres for at reducere støjgenerne mest muligt, hvilket er en forpligtigelse, når der anlægges nye veje/vejudvidelser.

Projektet har medført, at der er blevet opsat en fire meter høj støjskærm langs østsiden af motorvejen ved Køge, Solrød og Greve. Hele strækningen med skærme er 14 kilometer lang og forventes at få en stor støjreducerende effekt på husene nær motorvejen – afhængigt af deres afstand til skærmen. Samtidigt har den nye asfaltbelægning på motorvejen reduceret støjen med op til to dB.

Støjskærmen har en støjabsorberende kerne, og yderst er den beklædt med lodrette trælameller. Designet er skabt, således at skærmen kan modstå vejens hårde miljø, at det opleves som et positivt arkitektonisk element for trafikanten og samtidigt ikke er så udsat for graffiti.

Se billeder af skærmene nedenfor