Silent City

Støjdæmpende vinduesskodde

Til venstre for nedløbsrøret ses de oprindelige vinduer, til højre den nye skodde. Foto: Rasmus Degnbol.

Virksomheden Art Andersen har udviklet en ny vinduesskodde, der dæmper trafikstøj i boliger markant. En prototype af skodden er blevet testet på Boligforeningen 3B’s lejligheder på Folehaven – én af de veje i København, der er allermest plaget af trafikstøj.
Målinger viser, at skodden er ganske effektiv.

På flere af lejlighederne ud til Folehaven sidder der allerede en støjdæmpende skodde, som er udviklet af samme virksomhed. Men den nye skodde halverer den støj der opleves indendørs – selvom den lader dobbelt så meget luft komme ind i lejligheden som den eksisterende lydskodde.

Dermed har beboerne nu mulighed for at åbne vinduet og få frisk luft ind i deres lejlighed, uden samtidigt at blive plaget af trafikstøj. Udover at mindske den stærke støjbelastning vil øget udluftning i lejlighederne bidrage til at sikre beboerne en bedre søvn og indeklima og hindre problemer med skimmelsvamp og dårlig luft.

Art Andersen stod også bag designet af den lydskodde, der blev sat op på boligforeningens lejligheder i 2007. Beboerne har været tilfredse med effekten af disse skodder, og boligforeningen ønsker derfor at støjbeskytte alle udsatte boliger på Folehaven. Over de seneste år har Art Andersen udviklet og forbedret lydskodden, så designet spiller endnu bedre sammen med bygningens oprindelige arkitektur, samtidig med at effekten af skodden er optimeret.

På længere sigt vil virksomheden arbejde med at øge isolering, solafskærmning og ventilationen i lydskodden.
Udviklingen af lydskodden er støttet af Realdania og Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udvikling- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Vinduesskodden består af en ramme med flere lag: glas, lydabsorbenter og dæksskodde, der sættes uden på det eksisterende vindue. Illustration: Art Andersen.

Istedet for at blive reflekteret, går støjen igennem autoværnet og bliver absorberet af støjvæggen bagved.