Silent City

Støjskærm på Allingvej

Hvidovre

Allingvej - støjskærm

Borgerne på Allingvej i Hvidovre får en næsten 800 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen. Støjskærmen er blevet en realitet efter en borgergruppe i årevis har kæmpet en vedholdende kamp for tiltag, der skal reducere trafikstøjen. Borgerne har været utilfredse med, at der ikke blev arbejdet på en helhedsorienteret løsning, hvor både støjen fra motorvejen og den nye Ringstedbane blev håndteret som et samlet problem. Den lokale støjgruppens vedvarende indsats medførte, at der kom en større og større politisk opmærksomhed på støjproblematikken i kommunalbestyrelsen og senest i Folketinget.

I 2016 lykkedes det at få Folketinget til at afsætte godt 19 millioner kroner til en samlet løsning, som betyder, at der bliver etableret en cirka 790 meter lang støjskærm langs Holbækmotorvejen. Udregninger viser, at støjskærmen vil indebære en mærkbar nedsættelse af trafikstøjen, og at antallet af boliger, der er stærkt støjplagede, vil falde markant. Ifølge de foreløbige beregninger vil støjdæmpningen i forreste husrække ligge på cirka 5-7 dB og på cirka 2-4 dB i en stor del af det øvrige boligområde ved Allingvej.

Projektet består af:

  • Støjskærm 1: 16 millioner kroner betalt som et supplement til København – Ringstedbanen (Banedanmark). Næsten færdig.
  • Støjskærm 2: Betales af overskydende midler i en pulje under Vejdirektoratet. 2,5 millioner kroner. Besluttet af Folketingets trafikudvalg.
  • Støjskærm 3: 19 millioner kroner. Besluttet af forligskredsen. Sættes op mellem motorvejen og jernbanen.

Læs mere her >>