Silent City

Støjskærm på Værftsvej 

Køge Kommune

I forbindelse med en større udvidelse af Køge Havn valgte Køge Kommune at igangsætte flere initiativer for at reducere trafikstøjen fra en øget mængde lastbiler til og fra havnen.

Vejanlægget blev bevidst udformet, så man minimerede antallet af lastbiler, der skulle starte og stoppe. Derudover sørgede kommunen for, at vejanlæggets omgivelser på det mest støjbelastede sted blev formet som en høj beplantet skål af jord på cirka fem meter til yderlige at dæmpe støjen. Anlægget blev desuden suppleret med en cirka 500 meter lang og tre meter høj støjskærm.

Støjskærmen er produceret af Rock Delta, som en sandwichkonstruktion med en støjabsorberende kerne af stenuld.
Skærmen er beplantet på begge sider med forskellige klatreplanter. Se billederne nedenfor.

Skærmen blev opstillet og beplantet i 2007.

Skærmens støjreducerende virkning er mellem 5 og 10 dB.