Silent City

Støjvold med rekreative områder

Solrød Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden

I Solrød Kommune har man anvendt en stor strækning af støjvolden langs Køge Bugt Motorvejen til at skabe en aktivitetsrute med innovative bevægelses- og rekreative muligheder. Projektet blev støttet af Realdania, Lokale & Anlægsfonden og Solrød Kommunes anlægspulje og tog form under overskriften ‘En Voldsom Omvej’. Med ‘En Voldsom Omvej’ har kommunen fået dobbelt udbytte af en støjvold, som udover at sænke støjen også motiverer borgere i alle aldre til fysisk aktivitet langs ruten. Projektet er en del af Realdania kampagnen ‘En god omvej’, der sætter fokus på, hvordan fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med fokus på bevægelse i det fri der, hvor man bor eller færdes i det daglige.

Læs mere om projektet her >>

Læs mere om Realdanias kampagne En god omvej >>