Silent City

Vejindsnævringer og hastighedsbegrænsning

Vallensbæk Kommune

Vejindsnævring og rundkørsler i Vallensbæk

I Vallensbæk Kommune indsnævres både Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden fra fire spor til to, så der kommer til at være et spor i hver retning. Samtidigt etableres en række rundkørsler. Vejindsnævringen sker både for at sænke farten, så hastigheden kan nedsættes til fra 70 til 50 km/t, og for at øge sikkerheden for alle trafikanter. Projektet har også en effekt i forhold til at nedbringe støjgener. En hastighedsnedsættelse af denne type har typisk en gennemsnitlig støjre-duktionseffekt på 2-3 dB, alt efter om mængden af biler påvirkes. Kommunen har besluttet sig for at undersøge støjeffekten nøje og vil derfor gennemføre før- og eftermålinger af støjniveauet. Det samlede anlægs budget udgør 17,5 millioner kroner., og arbejdet påbegyndes i starten af 2017.

Læs mere her >>