Skal din kommune være ny partner i Silent City?

af | dec 18, 2018

”Silent City – Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse” har siden 2015 kæmpet for at få trafikstøj på dagsordenen. Projektet er lykkedes med at etablere et godt samarbejde mellem Vallensbæk, Brøndby, Albertslund, Ishøj, Køge og Hvidovre kommuner og Region Hovedstaden – og har med succes medvirket til at trafikstøj som samfundsudfordring har fået stor politisk og offentlig bevågenhed.

Flere andre kommuner har undervejs udtrykt interesse for samarbejdet og da vi snart går i gang med en ny fase: 2019 -2020 vil vi i Silent City gerne benytte lejligheden til fortælle om muligheden for at blive en del af samarbejdet.

 

Projektets fokus

Silent City arbejder med mange dimensioner af trafikstøj og har som mål at skabe konkrete projekter, som udvikles i regi af vores Living Lab sammen med virksomheder og forskere. Men projektet har også en vision om at løfte kompetencen og vidensniveauet blandt kommunale medarbejdere samt øge bevidstheden om trafikstøj mere generelt.

Målet er i sidste ende at bidrage til at reducere trafikstøj, fremme borgernes livskvalitet og sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer støjløsninger.

 

Udbytte for partnerkommunerne

Som partnerkommune får man mulighed for at deltage i projektets mange aktiviteter, herunder tværkommunale arrangementer for medarbejdere, eventuelle demonstrationsprojekter, politikerdialog, formidlingsaktiviteter og har i det hele taget god mulighed for at præge projektet og fokus undervejs.  

Repræsentanter fra kommunerne sidder sammen med Region Hovedstaden i projektets styregruppe. Hver kommune betaler et bidrag for at deltage i projektet.

 

De næste skridt

I 2019 og 2020 kommer vi til at arbejde tæt sammen med Region Hovedstaden, som har sat udviklingsmidler af til indsatser for at reducere trafikstøjen. Projektet vil også understøtte de deltagende kommuner i deres arbejde med at implementere målsætningerne i deres støjhandlingsplaner og støjpuljer.

Endelig vil vi i Silent City også fortsat have fokus på at skabe dialog med og mellem lokal- og folketingspolitikere for på den måde at inspirere til indsatser samt en yderligere allokering af midler til støjreducerende tiltag. 

 

Mere information?

Hvis du er nysgerrig så læs mere på projektets hjemmeside eller kontakt projektleder Kirstine Hjorth Lorenzen og få tilsendt det foreløbige arbejdsprogram.