Skalering af tre modne prototyper

Den Regionale Datahub har skaleret tre prototyper, der blev udviklet i projektets første del. I skaleringsarbejdet får flere kommuner glæde af løsningernes både grønne og økonomiske gevinster. Prototyperne videreudvikles og tages til et nyt niveau, samtidig med at de testes over en længere periode, så de deltagende kommuner kan afprøve dem og få glæde af de gevinster, de forventes at give.

Skaleringsprojekterne har alle det til fælles, at en række kommuner sammen har beskrevet udfordringen og gennemført en fornyet markedsdialog med potentielle leverandører. Herefter er der indgået OPI-aftaler med den udvalgte leverandør, der skal være med til at videreudvikle løsningen, når de skal afprøves i større skala. Projekterne tager fat på optimering af vejkapacitet, forudsigelse af trafikmønstre og bedre arealudnyttelsen. Her kan du læse mere om dem og se en film om hver case:

 

Optimering af vejkapaciteten

Data skal lette trafikken i Tårnby og Albertslund Kommune

Hver dag i myldretid udfordres vejkapaciteten på mange veje. Det betyder, at borgerne sidder i kø, stopper for rødt hele tiden og udleder unødvendigt meget CO2. Projektet Den Regionale Datahub har udviklet et bud på, hvordan det kan løses ved hjælp af ny teknologi. Ud over at gavne bilisterne, der får reduceret deres spildtid, er den nye teknologi også til gavn for støjplagede naboer, der kan nyde godt af en mere glidende trafik samt for miljøet, da færre stop for bilerne resulterer i en lavere udledning af blandt andet CO2.

Løsningen er udviklet af firmaet Technolution og gør brug af anonymiserede data, såkaldte ’floating car data’, om bilernes hastighed og geografiske position. Når realtidsdata indikerer, at hastigheden sænkes på vejstrækningen og en kø er ved at opstå, får trafiksignalerne automatisk besked om at give grønt lys i længere tid.

Partnere: Gate 21 sammen med Albertslund Kommune, Tårnby Kommune og A/S Øresund og Region Hovedstaden. Den oprindelige prototype blev udviklet til Vallensbæk Kommune. Technolution er leverandør og udvikler af prototypen.

 

Forudsigelse af trafikmønstre

Vær på forkant med jeres beslutninger – hvilke konsekvenser har byplansændringerne for støj og trafik?

Data kan bruges til at forudse trafikmønstre, når en kommune ændrer byen. Den Regionale Datahub har udviklet et værktøj, der kan anvendes af by -og mobilitetsplanlæggere, når en kommune foretager mindre såvel som større ændringer i et lokalområde. Løsningen skaleres til Høje-Taastrup og Guldborgsund Kommune, som begge er i færd med store byplansændringer.

Ved hjælp af blandt andet demografiske data om den forventede boligsammensætning kan antal forventede ture per boligtype beregnes. Ved at kombinere disse data med både kommunale data, data om den kollektive trafik og realtidsdata om antal biler på vejene skabes der et billede over fremkommeligheden og trafikudviklingen over tid, ligesom man kan få et indblik i trafikvariationen over et døgn. Der kan arbejdes med forskellige scenarier, som kommunen kan anvende som beslutningsgrundlag for hvor og hvornår, der skal laves tiltag for at skabe gode trafikale forhold for borgerne. Opstår der nye forudsætninger i byplansområdet, kan man hurtigt aflæse de trafikale konsekvenser i værktøjet, uden at skulle gøre brug af dyre konsulentkroner.

Partnere: Løsningen blev oprindeligt udviklet til Egedal Kommune med SNC-Lavalin Atkins som leverandør. I skaleringsarbejdet har Gate 21 samarbejdet med Høje-Taastrup og Guldborgsund Kommune og Region Hovedstaden.

 

Bedre arealudnyttelse
Ny løsning kan udnytte pladsen bedre

I mange idrætshaller mangler man et bedre overblik over hallernes faktiske benyttelse. I dag kan man ikke se, om dem, der har booket haltid, rent faktisk møder op. Det retter den nye løsning Optimeter op på ved at kombinere allerede data fra bookingsystemet med anonymiseret sensordata fra idrætshallerne, der viser den faktiske benyttelse.

Løsningen kombinerer data med energidata fra bygningerne. Data visualiseres og målrettes til forskellige brugerprofiler. Det kan for eksempel være ledere, halinspektører, energimedarbejdere og foreninger. Hermed får de et overblik over, hvornår og i hvilken grad deres kultur- og fritidsfaciliteter bruges og hvor kommunen kan optimere i forhold til energiforbrug og driften. Overblikket kan også bruges som et dialogværktøj til de brugere, der udebliver. Det kan både betyde besparelser på økonomien og på CO2-regnskabet, og samtidig kan kommune tilbyde en bedre borgerservice, fordi man kan udnytte hallerne mere optimalt.

Partnere: Gate 21 sammen med kommunerne Albertslund, Egedal, Fredensborg, Gentofte, Kalundborg, Odsherred, Roskilde og Rudersdal, samt leverandøren Webitall, som står for den tekniske udvikling. Den oprindelige prototype blev udviklet til Gentofte og Fredensborg Kommune med SNC-Lavalin Atkins som leverandør.

 

KONTAKT

Projektleder
Lise Søderberg 

lise.soederberg@gate21.dk