Skanlog er en logistisk virksomhed, og spiller derfor en væsentlig rolle i den fysiske distribution af varer og tjenester og den deraf afledte miljø påvirkning.


Skanlog værner om miljøet ved blandt andet at sortere emballage og genbruge, etablering af præventive foranstaltninger, der skal være med til at reducere risikoen for uheld, som kan resultere i udledning af miljø skadelige stoffer.


Skanlog er i øjeblikket igang med at modernisere varmtvandsanlægget, og tester LED-belysning i bl.a. lagerhaller. Skanlog håber at Carbon 20 samarbejdet vil medføre endnu flere tiltag og initiativer