Skanlog er en logistikvirksomhed, hvis forretningsområder omfatter oplagring af vin og spiritus, hårde hvidevarer og weblogistik.


I lager og kontorbygningerne på Smedeland er det totale opvarmede areal på 25.850 m2. Da Skanlog flyttede ind i bygningerne i april 2010 blev ejendommen gennemgået for energiforbrug. Gennemgangen viste, at varmeforbruget generelt lå langt over gennemsnittet for en sådan bygning, alene varmeforbruget var 71 % højere end nøgletallet for en tilsvarende bygning.


En besparelse på 66,2 MWh fjernvarme
Skanlog opnåede deres første store besparelse på produktionen af varmt vand. Kapaciteten af varmtvandsbeholderne var alt for stor og krævede derfor en omlægning, så de passede til virksomhedens faktiske behov. Resultatet var en besparelse på intet mindre end 66,2 MWh fjernvarme.


Moderniseringen af varmtvandsanlægget indebar bl.a. udskiftning af de største beholdere med nye varmtvandsbeholdere. Samtidig har virksomheden sparet 1,9 MWh i el ved at udskifte de gamle cirkulationspumper.


Udskiftning af ovenlysvinduer
Skanlog har 600 ovenlysvinduer på lageret. Her er man i gang med at udskifte de 160 dårligste. Udskiftningen vil give en væsentlig besparelse på varmeforbruget Samtidig vil de nye vinduer give et langt bedre lysindfald, så antallet af lysarmaturer på lageret kan reduceres, hvilket giver en besparelse på elregningen.De gamle ovenlysvinduer er begroet – og med begrænset lysindfaldDe nye ovenlysvinduer giver et nyt og bedre lysindfald og uden mulighed for dannelse af belægninger.


Nye lysarmaturer
Skanlog´s næste projekt er at udskifte de eksisterende 500 lysarmaturer i lagerhallen.  Virksomheden er i øjeblikket i gang med at teste LED-belysning. I samarbejde med Philips afprøves et armatur som hedder Gentle-Space.  Ved overgang til disse nye LED armaturer kan der opnås el-besparelser på helt op til 40 %. Philips har beregnet at Skanlog årligt kan spare 163 ton CO2 og 430.826 kr. Et Gentle –space armatur har en lang levetid og kan erstatte op mod 10 almindelige armaturer. Tilbagebetalingstiden er beregnet til 2,7 år.


Udfordringer
Den bygningsansvarlige, Inge Rosenkilde, oplever, at det ofte er vanskeligt at gennemskue de mange tilbud til klimarigtige løsninger på belysningsområdet. ”Dagligt bliver jeg kontaktet af rådgivere og andre firmaer, der hævder, at netop deres løsning kan få os til at spare så og så mange % på forbruget.  Mit bedste råd til andre er, at man skal forholde sig kritisk til henvendelser og tilbud og selv undersøge forholdene grundigt,” fortæller Inge Rosenkilde.