Smart City giver helt nye muligheder for bæredygtig vækst. Rundt om i hele verden dukker der nye forretningsmodeller op, som skaber helt nye og digitale vækstpotentialer, der understøtter et nyt marked inden for eksempelvis deleøkonomi og big data. Danske kommuner har en unik mulighed for at træde op på verdensscenen inden for Smart City-området og være med til at udvikle nogle af de smarteste løsninger, skabe vækst og nye arbejdspladser. 
 
Men hvordan udvikler og igangsætter vi de smarteste initiativer, og hvordan virker de i praksis? Hvor ligger de smarte vækstpotentialer? Og hvordan bliver de til virkelighed i en dansk kommune?
 
De spørgsmål vil danne rammen om konferencen Smart City – Smart Vækst: Nye veje til bæredygtige kommuner, hvor NRGi og Gate 21 vil samle kommuner og virksomheder fra hele landet og vise gode eksempler på Smart City-udvikling fra ind- og udland. 
 
Danske kommuner har en enestående mulighed for at gå forrest og tiltrække verdens opmærksomhed og investeringer. NRGi og Gate 21 vil gerne være med til at vise vejene derhen. Derfor glæder vi os til at byde jer velkommen til en konference om potentialerne i fremtidens smarte byer.
 
På dagen vil du
  • Lære mere om udviklingen af en af verdens førende Smart Cities, når tidligere viceborgmester Antoni Vives fortæller om erfaringerne med at dreje Barcelona i en grønnere, smartere og mere bæredygtig retning.
 
  • Høre konklusioner og anbefalinger fra en helt ny analyse af vækstpotentialerne inden for Smart City i Danmark – og få et eksemplar af analysen frisk fra trykken.
 
  • Få inspiration til, hvordan danske kommuner kan gå forrest i Smart City-udviklingen, når et panel med blandt andet Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, Steen Christiansen, borgmester i Albertslund og formand for Greater Copenhagen og Claus Wistoft, borgmester i Syddjurs Kommune træder op på scenen og debatterer muligheder og udfordringer ved Smart City.
 
  • Få mulighed for at arbejde mere i dybden med relevante temaer til konferencens fem workshops. 
 
 
Målgruppe
Konferencen henvender sig bredt på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer. Vi ser frem til igen at inspirere politiske og administrative ledere fra kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner.
 
Tilmelding
Prisen for deltagelse er 950 kroner inklusiv forplejning til konferencen. Der er 200 pladser til konference efter først-til-mølle-princippet.
 
Deadline for tilmelding er torsdag den 14. januar 2016.
 
 
Dato: Torsdag den 28. januar 2015, kl. 9.00-17.00
 
Sted: Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø