Den smarte by giver kommunerne adgang til flere og flere data. Men hvordan håndterer en kommune al den data, som den smarte by generer? Hvordan sikrer man den smarte infrastruktur mod hacking? Og hvordan gør man bedst dataen tilgængelig for virksomheder, så de kan bruge den til at udvikle nye forretningsideer? Det er en række af de spørgsmål, som workshoppen ’Smart Kommune – Sikker Data’ vil afdække.
 
Gate 21 inviterer tirsdag den 8. september 2015 kl. 9:00-12:30 vores partner- og medlemskommuner til en workshop om datasikkerhed. Vi vil dykke dybere ned i behovet for at afdække datasikkerheden og for at håndtere den tilgængelige data fra et kommunalt perspektiv. 
 
 
Tid: Tirsdag den 8. september 2015, kl. 9.00-12.30
 
Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund