FORELØBIGT PROGRAM

Programmet er under udvikling – se alle oplægsholdere her

9.00 MORGENMAD OG NETVÆRK
9.30 VELKOMMEN

Vært og facilitator Christiane Vejlø, Elektronista

9.45 KEYNOTE: SMART I EN FART! HVORNÅR FÅR VI SMART CITIES? 

Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, Founding Partner i Future Navigator

10.15 KEYNOTE: INTERNATIONALE TENDENSER INDEN FOR INTERNET OF THINGS-DATA OG SMART CITY

Anders Raahauge, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og tidligere Government Fellow ved World Economic Forum, Center for the 4th Industrial Revolution

10.45 FORMIDDAGENS BREAKOUTSESSIONS – VÆLG MELLEM FØLGENDE FIRE
1. FREMTIDENS MOBILITET – i samarbejde med projekterne Fremtidens Intelligente Mobilitet og Den Regionale Datahub

I denne session byder vi på oplæg om fremtidens Mobility-as-a-Service og Living Labs som platform for trafikstyring og førerløse køretøjer. Vi skal se på, hvilke barrierer og incitamenter, der er for at arbejde i partnerskaber på mobilitetsområdet og debattere, hvordan og hvem der har hvilke roller.
Facilitator: Anna Thormann Boesen, programleder Bæredygtig Mobilitet, Gate 21

Mobility-as-a-Service på vej til bæredygtig transport
Jacob Bangsgaard, CEO, Ertico 

Living Lab som platform for partnerskaber
Kim Brostrøm, Chief Technical Officer, DOLL Living Lab 

Kommunernes fælles rejse med mobilitetsdata – fra prototype til skalering
Karolina Huss, Den Regionale Datahub, seniorprojektleder, Gate 21 

Paneldebat – det svære samarbejde om platforme
faciliteret af Søren Bom, chefkonsulent, MaaS Nordic projektet, Region Hovedstaden.
Paneldeltagere:
Alexander H. Frederiksen, Chief of Sales & Partnerships, Donkey Republic
Jens Willars, CCO, Rejseplanen
Jacob Bangsgaard, CEO Ertico
Morten Reimer, Senior Manager, KPMG
Kim Brostrøm, Chief Tehcnical Officer, DOLL Living Lab/Gate 21
Karolina Huss, Den Regionale Datahub, seniorprojektleder, Gate 21 

2. SMART CITY OG CYBERSIKKERHED TRIN FOR TRIN – i samarbejde med Smart City Cybersecurity Lab

I denne session vil vi se på, hvordan din virksomhed eller kommune konkret kan håndtere sikkerhedsudfordringer i Smart City-løsninger og beskytte borgernes privatliv. Smart City Cybersecurity Lab lancerer en håndbog om sikkerhed i Smart City, som giver ledere og medarbejdere en let tilgængelig guide til arbejdet med sikkerhed i projekterne krydret med mere tekniske indsigter. Arbejdet er finansieret af Region Hovedstaden gennem projektet Safer Copenhagen. Håndbogen udleveres på sessionen, hvor du kan få konkrete input til, hvordan du kan bruge den trin for trin i dit arbejde med Smart City-løsninger. Vi vil også debattere, hvordan vi kan arbejde med sikkerhed og stille krav til projekter, leverandører og samarbejdspartnere.
Facilitator: Anders Pall Skött, sekretariatschef for Smart City Cybersecurity Lab 

Velkommen
Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, formand for Smart City Cybersecurity Lab og digitaliseringschef, Vallensbæk Kommune

Kommunernes udfordringer med sikkerhed i Smart City projekter
Hasse Hauch, GIS og digitaliseringschef, Frederiksberg Kommune

Smart City sikkerhed – trin for trin
Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, formand for Smart City Cybersecurity Lab og digitaliseringschef, Vallensbæk Kommune

Vejledning og tilgang til at sikre Smart City løsninger
Christian D. Jensen, leder af sektionen for cybersikkerhed på DTU Compute og DTU Hackerlab

3. DATA SOM DRIVER I GRØN OMSTILLING – HVILKE DATA OG HVORDAN?

Adgang til data om vores bygninger, mobilitet og energi kan understøtte mere bæredygtige og ressourceeffektive byer! Men hvilke data skal være tilgængelige og hvordan? Og hvordan får vi skabt sammenhæng i et datalandskab, hvor det er svært at få overblik over og adgang til eksisterende data, hvor data distribueres på mange forskellige platforme og ejes af såvel offentlige som private aktører?.

I denne session får du mulighed til at høre, hvilke tanker der er omkring dette på tværs af en række offentlige aktører, og du får lejlighed til at bidrage til, hvad der skal ske fra nationalt hold, hvis data for alvor skal komme i spil i den grønne omstilling. Du vil få inspiration fra, hvordan man tidligere i Danmark har etableret datainfrastruktur, der i dag gør det muligt at udnytte data på tværs og som sikrer den tillid til data, som er nødvendig for, at der kan bygges grønne løsninger.
Facilitator: Lone Kelstrup, seniorprojektleder, Gate 21

Hvor i den grønne omstilling kan data gøre en forskel? Eksempler på potentialer på områder som mobilitet, energi & ressourcer.
Poul Erik Lauridsen, direktør, Gate 21

Oplæg
Morten Lindegaard, AC specialist og Allan Bo Hansen, specialkonsulent, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Pitches og paneldebat
Christoffer Kjældgaard Giwercman, chef for Dataservice og Offentlige Data, Erhvervsstyrelsen
Hanne Lind Mortensen, konstitueret kontorchef, Energistyrelsen
Laura Poulsen, kontorchef, Kontoret for Udvikling og Grøn Omstilling, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Iben Koch, formand, GeoDanmark og direktør, Rudersdal Kommune
Poul Leth Lorentsen, Project Manager and Building Physicist, SEAS-NVE 
Kristoffer Slottved, konsulent, Teknik og Miljø, KL

4. DATADREVET CIRKULÆR OMSTILLING

I denne session vil vi se på, hvordan data kan bidrage til en grøn omstilling af produktion af materialer og produkter. Det er vigtigt, fordi 40-60 procent af vores klimabelastning stammer fra netop materialer og produkter. Flere analyser peger på, at cirkulær omstilling kan og skal accelereres ved brug af data, men det er endnu et umodent område. I sessionen får vi inspiration fra interessante use cases fra Holland og viden fra Erhvervsstyrelsens nye analyse om data og cirkulær omstilling i små og mellemstore virksomheder. Endelig skal vi høre fra en dansk virksomhed, som har arbejdet med at digitalisere deres værktøjsudlejningsforretning. 
Facilitator: Line Bech, programleder Cirkulær Økonomi og Ressourcer, Gate 21

Hvorfor er digitalisering vigtig i den cirkulære omstilling?
Line Bech, programleder Cirkulær Økonomi og Ressourcer, Gate 21

Bygninger og bydele som materialebank – inspiration fra Holland
Pablo Van den Bosch, Board Member Madaster Foundation at Madaster

Datadrevne cirkulære forretningsmodeller i danske SMV’er – hvor langt er vi?
Stig Yding Sørensen, forretningsleder Produkt og Innovation, Teknologisk Institut

Sådan bruger vi data til at optimere vores cirkulære forretning
Johnny Noisen, Udviklingsdirektør, Garant Udlejning 

12.45 FROKOST OG NETVÆRK
13.45 SIGNING OF EUROPEAN DECLARATION: BOOST, JOIN AND SUSTAIN
med Martin Brynskov, lektor Århus Universitet og formand for Open and Agile Smart Cities (OASC)
14.00 PANELDEBAT – paneldeltagere to be announced

Steen Christiansen, borgmester, Albertslund Kommune
Neel Strøbæk, Senior Group Director, Sustainability & CR and Group Market Director for Planning & Urban Design, Rambøll
Claus Klint, Director Internet of Things, IBM Denmark

modereret af Christiane Vejlø, Elektronista

14.30 UNDERHOLDNING
15.00 EFTERMIDDAGENS BREAKOUTSESSIONS – VÆLG MELLEM FØLGENDE FIRE
1. KUNSTIG INTELLIGENS OG MACHINE LEARNING – i samarbejde med projekterne Den Regionale Datahub og IDASC

I denne session ser vi på, hvordan machine learning og kunstig intelligens kan bruges til at løse klimaudfordringer i vores byer. Ny teknologi kan hjælpe os til at beregne, hvilke ressourcer der er til rådighed, og hvordan de skal fordeles. Det giver uanede muligheder for at styrke grønne ambitioner kommunalt og regionalt. Men det ændrer også fundamentet for vores beslutninger. For hvad gemmer der sig bag beregningerne? I sessionen får du mulighed at dykke ned i maskinrummet af databaseret grøn omstilling, når vi ser på den kollektive trafik til landsbyområder, temperaturen i fjernvarmen og risikoen for oversvømmelser.
Facilitator: Karolina Huss, seniorprojektleder, Gate 21

Kunstig intelligens i det offentlige
Stephen Alstrup, professor, Københavns Universitet og CEO, SupWiz

Kan fjernvarme blive selvlærende?
Henrik Madsen, professor og sektionsleder for afdelingen for anvendt matematik og computer science, DTU

Data, r(ob)otter, spildevand og smart klimatilpasning
Peter Rasch, direktør, InforMetics

Fremtidens kollektive trafik on demand
Jan Persson, docent i datavidenskab, Malmø Universitet

2. GOVERNANCE OG NYE KONTRAKTPARADIGMER FOR IoT, CYBERSIKKERHED OG SMART CITY – i samarbejde med Smart City Cybersecurity Lab

I denne session ser vi på cybersikkerhed i samfundskritiske Smart City systemer, og hvordan man udvikler samarbejde, governance, kontrakter og teknologi, der kan løfte udfordringen. Hvordan håndterer man konflikter mellem de krav, der stilles til henholdsvis kontrakter, udbudsregler og sikkerhed? Hvordan skaber man gode kontroller og systemer, når udstyret er indkøbt? Hvordan tager man højde for vedligeholdelse af udstyr som sensorer og andre fysiske enheder? Hvordan mitigerer man risiko? Hvordan arbejder man med standarder i den sammenhæng?

Transport- og jernbanesektoren er en af de samfundskritiske sektorer, der står overfor en række risici i forhold til cybersikkerhed og arbejder med at udvikle metoder og standarder for at håndtere det. Banedanmark giver et indblik i dette arbejde, udfordringer og løsninger, og i hvad kommuner kan lære fra de erfaringer, der er gjort i denne sektor. Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed vil give en indsigt i, hvad borgere kan gøre som digitalt forsvar af IoT-komponenter, og hvorledes bør stat, kommuner og andre offentlige organisationer bevarer kontrollen med sikkerheden i egne systemer.
Facilitator: Anders Pall Skött, sekretariatschef for Smart City Cybersecurity Lab

Velkommen
Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, formand for Smart City Cybersecurity Lab og digitaliseringschef Vallensbæk Kommune

Cybersikkerhed i jernbanesektoren
Thomas Fænø, områdechef IT, Banedanmark

Hvordan kan offentlige organisationer bevare kontrollen med sikkerheden i egne systemer? Og hvad er borgernes digitale forsvar?
Poul Thorlacius-Ussing, chef for Rådgivning og Standarder, Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed

3. 5G – NYE MULIGHEDER FOR SMART CITY?

I denne session kigger vi på 5G udrulning og betydningen for Smart City udviklingen i Danmark. Hvad kan 5G bruges til? Hvor er de lavthængende frugter – om nogen? Hvilke potentialer skaber 5G for Smart City-løsninger på kort sigt og på lang sigt? Vi tager temperaturen!
Facilitator: Jacob Lundgaard, sekretariatsleder Smart City Cluster Denmark, Gate 21

5G udrulning – hvad kan det bruges til?
Søren Nørgaard Madsen, IoT & Smart City Strategist, TDC Erhverv

5G Trends og globalt udsyn
Lars Nielsen, Head of Strategy & Technology, IoT & New Business, Ericsson Market Area Europe & Latin America, Ericsson

5G – Use-cases under opsejling
Tom Togsværd, partner, Indesmatech, formand for RoboCluster og tidligere direktør for DI Digital

TAPAS projektet
Per Kolbeck, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

 

4. SMART & CLOSE – CIRCULAR DATA CHALLENGE – arrangeret af Erhvervsstyrelsen

På sessionen Smart & Close kan du som deltager se fem pitches, som svar på en challenge Erhvervsstyrelsen arrangerer. I challengen har studerende og start-ups indsendt en bæredygtig, innovativ og datadrevet ide, der svarer på én af seks konkrete udfordringer – og som potentielt kan realiseres som en cirkulær løsning i de danske kommuner. Læs mere om challengen her.

Det er Københavns, Aarhus og Vejle kommuner, der har stillet de udfordringer, som challenge-deltagerne byder ind på:
1. Hvordan sikrer man mere affaldssortering?
2. Hvordan kan man reducere ressourceforbruget i byggeriet?
3. Hvordan kan man udnytte kommunens bygninger smartere?
4. Hvordan kan man reducere spild af overskydende energi og varme?
5. Hvordan kan man reducere brugen af single-use?
6. Hvordan undgår man, at overskudsmaterialer fra produktion går til spilde?

De fem pitches af ideer, du kan se den 10. december, bedømmes af en jury. De to bedste ideer belønnes med en præmie til en værdi af 25.000 kroner – enten kontant eller som et skræddersyet mentorforløb hos inkubatoren Innofounder.

Juryen består af:

  • Toke Sabroe, partner, LeaderLab
  • Line Bech, programleder Cirkulær Økonomi og Ressourcer, Gate 21
  • Rasmus Sune Reeh, chefkonsulent, Copenhagen Solutions Lab 
  • Kristoffer Hvidsteen, grundlægger, Prescient
  • Repræsentant fra Fanø Kommune – to be confirmed
  • Repræsentant fra Aarhus Kommune – to be confirmed

Facilitator: Dansk Design Center og Green Innovation Group

16.35 KEYNOTE: DIGITALISERING OG BÆREDYGTIGHED – VEN ELLER FJENDE?
Hvordan digitale teknologier understøtter verdensmålene

Tim Frank Andersen, Chief Digital Officer, Charlie Tango

16.50 KÅRING AF VINDER AF CHALLENGE – SMART & CLOSE – CIRCULAR DATA CHALLENGE
17.00 UNDERHOLDNING, TAPAS OG NETVÆRK
18.30 BESØG I DOLL LIVING LAB

 

BAG KONFERENCEN STÅR