Solens bane, skygger fra omgivelserne og boligens placering er alle faktorer, som har indflydelse på en bygnings potentiale for udnyttelse af solens energi. Og netop dét potentiale har en solarmapping af en bolig i Hyldespjældet belyst.


“Vores kortlægning af solindstrålingen for prøvehuset i Hyldespjældet har givet projektgruppen input til, hvordan de skal designe renoveringen af boligens klimaskærm. For eksempel har solarmappingen vist, at boligens tag og facader mod syd har et stort potentiale i forhold til eksempelvis at åbne op med nye vinduer til udnyttelse af passiv solvarme,” forklarer ph.d. studerende ved DTU-Byg Thomas Fænø Mondrup. Han har stået for gruppen, der har analyseret solindstrålingen på Hyldespjældet.


Nyt lys i stuen hos beboerne
Hos BO-VEST, ejeren af Hyldespjældet, har solarmappingen været et godt redskab til diskussion af, hvilke fokuspunkter en energirenovering skal have i Hyldespjældet.


“Solarmappingen viste, at ovenlys er en meget effektiv måde at bringe lys langt ind i rummene i de meget mørke boliger,” forklarer Niels Bloch-Jensen, projektleder hos BO-VEST.


Solarmappingen har også givet BO-VEST input til eventuelle solceller, samtidig med, at det har givet stof til eftertanke, at hegnene omkring haverne tager meget lys og dermed passiv varme.


 


 


 


 


 


Den gule farve indikerer, at den sydlige del af prøvehuset og taget har et stort solpotentiale. De røde områder viser, hvor et omkringliggende plankeværk danner skygger på huset.


Solarmapping foregår både i felten og bag skrivebordet
En kortlægning af solindstrålingen foregår både gennem praktisk opmåling og vurdering af området med hensyn til skygger fra træer, stakitter og lignende.


“Med data på plads omkring boligen opbygger vi en 3D-model af boligen i et skitseringsprogram. Herefter importerer vi modellen til et simuleringsprogram Autodesk Ecotect, hvor selve solarmappingen foregår,” forklarer Thomas Fænø Mondrup.


Resultatet af simuleringen er et oversigtskort med farvekoder, hvor gul angiver et stort solpotentiale, rød et mellem og blå et lille solpotentiale. Og det er netop disse oversigtskort, der giver konstruktive input til energirenoveringen.
 


 


 
 


Den blå farve indikerer et meget lille solpotentiale. I en designproces giver det mest mening at åbne klimaskærmen op i de gule områder


Hele Hyldespjældet kortlagt
Samtidig med en kortlægning af det enkelte prøvehus i Hyldespjældet har gruppen fra DTU-byg lavet en solarmapping over hele Hyldespjældet. Det giver BO-VEST vigtig information i forhold eventuelle fremtidige renoveringer i hele området.Fakta om projektet renovering af klimaskærm i Hyldespjældet, Albertslund
Gruppen bag solarmappingen er:Thomas Fænø Mondrup, ph.d. studerende DTU-Byg, Nikolaj Nørregård Rasmussen og Simon Uth kandidatstuderende på Master of Science in Engineering, Sustainable Energy (Energy Savings), DTU-Byg.


Plan C Partnerne DTU, COWI, BO-VEST, Albertslund Kommune, Rørbæk & Møller, Enemærke & Petersen, Rønne & Lundgren er gået sammen med Hicon og Barsmark for at etablere en innovativ klimaskærm på prøvehuset i Hyldespjældet.


Der arbejdes med fire delprojekter: Solarmapping, en vision for Hyldespjældet anno 2035, afprøvning af en ny kombination af isolering og højstyrkebeton på facadeelementer, samt tagkonstruktion med fugtsensorer.


Projektgruppen er ved at gennemføre analyser og udvikle projektet. En mock-up af klimaskærmen forventes etableret i efteråret 2012.


For mere information kontakt: Charlotte Schunck på mail: Charlotte.schunck1@gate21.dk


Af Lene Ulsted Carlsen