Solceller på kommunale bygninger indgår som en del af mange kommuners klimaindsats. Foto: Kenneth Løvholt
 
Af Maj Marie Carlsen
 
Mandag d. 24. marts offentliggjorde Energistyrelsen en ny bekendtgørelse, som giver kommuner mulighed for at søge om dispensation, når de opfører solceller på kommunale bygninger. 
 
Med den nye bekendtgørelse kan kommuner undgå kravet om selskabsdannelse, når deres solcelleanlæg opfylder en af følgende betingelser:
 
•  Solcelleanlægget er tilsluttet til forsyningsnettet senest den 28. juni 2013
 
•  Solcelleanlæg der opføres i forbindelse med nybyggeri, og hvor anlæggets elproduktion indgår som en del af bygningens energirammeberegning
 
Desuden er der oprettet en pulje på 20 MW, inden for hvilken kommuner, der har opført eller planlægger at opføre solcelleanlæg efter den 28. juni 2013, kan søge om dispensation.
 
Stadig plads til forbedring
Kommunernes Landsforening glæder sig over, at kommunerne nu kan søge om at få lov til at opføre solcelleanlæg uden at skulle stifte et elproduktionsselskab. 
 
Organisationen mener dog, at der stadig er plads til forbedring af reglerne for kommuner, der ønsker at styrke solcelleindsatsen. Det gælder særligt det faktum, at  kommunerne stadig, i modsætning til stat og regioner, er underlagt modregningsregler. Reglerne betyder, at det overskud, som kommunernes solcelleanlæg giver, bliver modregnet i deres bloktilskud. 
 
20 MW pulje revet væk
Puljen på de 20 MW blev opbrugt syv timer efter, at Energinet.dk åbnede for indsendelse af ansøgninger. Det er således ikke længere muligt for kommuner at søge om dispensation fra selskabskravet til solcelleanlæg, der er opført eller planlagt opført efter den 28. juni 2013.
 
Da bekendtgørelsen blev offentliggjort stillede KL sig tvivlende over for, om puljen på de 20 MW var stor nok. At puljen blev brugt op så hurtigt, kan ifølge KL betyde, at kommuner der har ventet på at kunne søge om dispensation fra kravet om selskabsdannelse, atter må lægge deres solcelleprojekter på hylden.
 
Energistyrelsen oplyser, at beslutningen om puljens størrelse og modregningsspørgsmålet er en politisk beslutning. 
 
Læs bekendtgørelsen her