Solenergi er en vigtig kilde i omstillingen til et fossilfrit Danmark. To Gate 21-projekter har undersøgt og udviklet solcelleløsninger til byggeprojekter, der giver bygherrer muligheden for at integrere solceller i nyt og eksisterende byggeri og på den måde opnå energibesparelser og fremtidssikre vores bygninger.

Bygningsintegrerede solceller

Danmarks vision om en grøn omstilling kræver, at vi fokuserer på en række vedvarende energiteknologier. En af de teknologier er solceller. Undersøgelser udarbejdet i Gate 21-projektet Energi På Tværs, viser at solceller på tage har potentiale til at udgøre 15 procent af el-produktionen i hovedstadsområdet i 2050.

Skal vi indfri de nationale målsætninger om fossilfrihed, kræver det flere solceller på hustage, i nybyggeri eller tænkt ind i eksisterende facader. Bygningsintegrerede solceller er interessante, fordi de giver særlige fordele, når arkitektur og økonomi skal tænkes ind i byggeprojekter.

I 2014 søsatte Energi på Tværs projekterne Low Cost Active House BIPV og PV Active Roofs and Facades, hvis formål var at nytænke og udvikle bygningsintegrerede solceller, som en del af et fossilfrit Danmark i 2050. Projekterne vil gøre det nemmere for professionelle bygherrer at integrere solceller i nyt og eksisterende byggeri.

Projekterne udviklede solcelleløsninger, der ser på helheden omkring byggeprojekter og medtænker både bygningsejerens behov for arkitektonisk sammenhængende bygninger, omkostningseffektive tiltag, driftseffektivitet og energibesparelser, og ser på samfundsmæssige behov i forhold til fremtidens fossilfrie energisystem.

I forbindelse med projekterne blev, der udarbejdet to analyser, der kaster lys over potentialerne for solceller i fremtidens energisystem og på eksport- og vækstpotentiale for solcelleløsninger. Find dem her.

PV Active House and Facades

Partnere

Gate 21, Cenergia, Solar City Denmark, Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, Energimidt Infrastruktur A/S, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Kuben Management og Solarplan.

Finansiering

Den samlede projektsum er på 35 mio. kr. Projektet støttes af ForskVE med 5,5 mio. kr.

Varighed

September 2014 –  september 2017

Low Cost Active House

Partnere

Aalborg Universitet, Cenergia, Kuben Management A/S, EnergiMidt A/S, Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, Teknologisk Institut, Solarplan og Solar City Denmark.

Finansiering

Den samlede projektsum er på 35 mio. kr. Projektet støttes af ForskVE med 6 mio. kr.

Varighed

April 2015 – marts 2018