Foto og tekst af Signe Munch-Pedersen

Formel M brugte konferencen til at præsentere deres resultater og erfaringer fra projektet. Alle præsentationerne fra dagen vil snarest blive lagt på MM Øresunds egen hjemmeside.

 

Medarbejderne vil gerne snakke om deres transportvaner

”Ved hele tiden at fortælle om mulighederne for at transportere sig grønnere har vi fået skabt en ny dagsorden i den offentlige debat og på den enkelte arbejdsplads. Vores efterundersøgelse på de 80 deltagende arbejdspladser viser, at 25 procent mener, at de nu taler mere om transport end før Formel M begyndte. Og at det er noget man gerne ”må”.  Transport ER altså et relevant emne for medarbejderne.”
Anna Thormann, projektleder i Formel M
 
Find ildsjælene, ikke lederne, når du opbygger et virksomhedsnetværk
”Vores erfaring fra mobilitetsnetværket Amager er, at det er meget vigtigere at rekruttere personer , der brænder for sagen – ikke personer med stjerner på skuldrene.”  
Maria Helledi Streuli, Trafikplanlægger i Københavns Kommune
 
Belønning af rigtig adfærd giver gode resultater
  
Colin Black (UK), der er engelsk mobilitetsekspert, har lavet mobilitetsplaner for over 200 engelske virksomheder igennem tiden. I England er det lovbestemt, at alle nye byggerier skal lave en mobilitetsplan. 
 
Colin Black har god erfaring med at lave virksomhedskampagner, hvor man belønner medarbejderne for at gøre ”det rigtige”. Jo flere gange man transporterer sig grønt, og kan dokumentere det, jo større er medarbejderens chance for at vinde en præmie. 
 
Colin Black lagde vægt på, at man ikke skal underkende vigtigheden af, at den enkelte medarbejder ved, at de ”andre” også tager cyklen, går eller tager bussen. 
 
MM passer ind i CSR-indsatsen som fod i hose
”Det at fremme grøn transport er en vigtig del af CSR, simpelthen fordi mennesker har et ansvar for at opføre sig ordentligt, også når vi transporterer os. Mobility management støder fint op til både en sundheds- og en miljødagsorden. Men for at overbevise organisationen om, at mobility management er et relevant emne, så er det vigtigt at gøre det konkret og tale ind i de forskellige dagsordener i virksomheden. Bagefter, når successen viser sig, så træk emnet op på et højere niveau.”
Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig i Topdanmark 
 
 
Mobilitetsplaner skal inkludere alle typer trafikanter
  
”I Københavns Kommune arbejder vi med adfærd – ikke med infrastruktur. Det er vigtigt for byen, at folk kan komme derhen, hvor de gerne vil. Det er derfor vigtigt for forvaltningen at sikre fremkommelighed. Det gælder fremkommelighed for alle – ikke kun for bilerne.”  
Andreas Røhl, leder af mobilitet og byrum i Københavns Kommune
 
Kampagner skal styrke den sociale status
Lena Smidtfelt Rosqvist fra Trivector fremlagde resultaterne af en analyse af 30 svenske mobilitetskampagner. 
 
Hendes konklusion er, at kampagner virker bedst, når medarbejderen eller borgeren føler sig som en helt, når han vælger den grønne transport. I Sverige har budskaberne i mobilitetskampagner haft tendens til at handle om at gøre det mest samfundsgavnlige. Disse argumenter virker IKKE. Kampagner, der styrker individets sociale status, er, hvad vi skal stræbe efter at lave.  
 
Planlæg for cykler, som man planlægger for biler
 ”Hvordan skal vi skabe en cykelrevolution? Vi skal gøre det samme, som vi har gjort for bilerne de sidste 50 år. Sprængt bjerge, fyldt huller, flyttet huse osv., så bilerne kan komme frem. Tænk på, at cyklisternes basisbehov, forventninger og uudtalte behov skal dækkes – præcis som man har gjort for bilisterne. Det som man ikke vil acceptere som bilist, som f.eks. huller i vejen, skal man heller ikke acceptere som cyklist.”  
Christina Graner, Sweco TransportSystem AB (S)