Silent City

 

 

 

 

 

 

Støjabsorberende autoværn

 

 

Virksomheden NAG1 har udviklet og patenteret et nu CE-mærket autoværn, der med unikt design ændrer et standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der udsendes fra vej og dæk. NAG1’s støjdæmpende autoværn, EasyRail, benytter Sigma-stolper, som er de mest gængse i forbindelse med almindelige autoværn langs motor- og landeveje i hele Europa. Projektets formål er at demonstrere, teste og få driftserfaringer med dette nye danske banebrydende produkt.

Efter fem år med produktudvikling, test og demonstration kan virksomheden NAG1 med støtte fra Markedsmodningsfonden nu opsætte et autoværn, der både gør vejene sikre, men som også sænker støjen fra trafikken på strækninger i både Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Det støjdæmpende autoværn er udviklet af NAG1 i samarbejde med Rockwool, Volkmann & Rossbach og RMIG. Autoværnet har gennemgået en grundig crashtest i Italien og er nu godkendt til at blive opsat langs veje i Europa.

Opsætning af det støjabsorberende autoværn på Ishøj Stationsvej.

Istedet for at blive reflekteret, går støjen igennem autoværnet og bliver absorberet af støjvæggen bagved.

De støjabsorberende autoværn er sat op her:

  • Ishøj Kommune: Ishøj Stationsvej – 500 meter autoværn i den ene side.
  • Vallensbæk Kommune: Vejlegårdsvej – 800 meter autoværn på hver side, i alt 1.600 meter
På Vejlegårdsvej i Vallensbæk er der i alt sat 1.600 meter autoværn op.

Autoværnet tager op til 30 procent af trafikstøjen – det føles som en halvering af støjen.

I Ishøj måles der også på effekten af det støjdæmpende autoværn. Målingen udføres af DELTA. Derudover foretages der spørgeskemaundersøgelser blandt naboerne til autoværnet om effekten i både Ishøj og Vallensbæk. Både målerapporten og spørgeskemaundersøgelsen kommer i 2018.

Herudover har Vejdirektoratet sat det støjdæmpende autoværn op i Pårup ved Silkeborg. En målerapport viser, at støjen er blevet dæmpet med mellem 1,6 dB og 5,4 dB.

En støjfælde sluger larmen fra trafikken

NAG’s særlige patent består af en “støjfælde”, hvor perforeringen af autoværnsbjælken er det centrale element. Ved at perforere bjælken 30 procent kan 100 procent af trafikstøjen trænge igennem og blive absorberet i en fastmonteret Rockwool-støjvæg, som er en integreret del af systemet. Det støjabsorberende autoværn kan på den måde dæmpe en del af den støj, der udsendes primært fra vej og dæk, inden den når naboerne. Fordelen ved at dæmpe støjen ved autoværnet er, at jo tættere på kilden støjen blokeres, jo mere effektiv er støjdæmpningen.

Presse

Sjællandske Nyheder, Vestegnen: Lovende resultater: Nyt støjautoværn virker

Sjællandske Nyheder, Vestegnen: Det har allerede hjulpet på trafikstøjen

KTC Teknik & Miljø: Test af nye løsninger: Kommuner går nye veje for at dæmpe støj fra trafikken

Folkebladet: Nyt værn mod støj

Sjællandske Nyheder, Vestegnen: Trafikstøj: Lukker huller i støjvold

Sjællandske Nyheder, Vestegnen: Nyt autoværn skal suge dækstøj

Søndagavisen Vestegnen: Nyt autoværn skal suge dækstøj

Sjællandske Nyheder, Vallensbæk: Støjværn bliver sat op på Vejlegårdsvej

TV-Ishøj: Nyt autoværn sænker trafikstøj

Sydkysten Nord: Kampen mod støjen

TV2 Lorry: Nyt støjdæmpende autoværn testes i Ishøj

Altomteknik.dk: NAG1 – Innovativ dansk virksomhed tester ny måde at dæmpe støj fra trafikken

Molio – Byggeriets Videnscenter: Dæmp trafikken med stenuldsplader på autoværn

Vallensbæk Kommune: Kampen mod støjen

TV-Ishøj: Måling af trafikstøj

Sjællandske Nyheder: Vallensbæk: Samarbejder om trafikstøj

Sydkysten: Silent City – samarbejde om trafikstøj

Folkebladet: Silent City med flere forsøg

IshøjNYT: Ishøj Kommune vil reducere trafikstøj

Sydkysten: Nyt autoværn testes på Vejlegårdsvej

Altomteknik.dk: NAG1 – Nyt autoværn sænker støj fra trafikken

Vestegnen: Vil afprøve støjdæmpende autoværn

Partnere

NAG1, DELTA, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og Gate 21.

Tidsperiode

2016 – marts 2018.

Kontaktinformation

Leon Samsø Pedersen, NAG1, lsp@nag1.dk