TRANSFORM2012 samler aktører på tværs af sektorer og brancher for at sætte forkus på byernes potentiale som katalysatorer for grøn omstilling og vækst.

Gennem konkrete løsninger, debatter, workshops og innovationsfora vil Transform2012 sætte fokus på byernes tre største energiudfordringer:  • Transport
  • Energiforsyning
  • Bygninger

Den grønne omstilling indebærer en radikal nytænkning af vores energisystemer og -adfærd. Det kræver, at vi samarbejder på nye måder. TRANSFORM2012 viser vejen for nye samarbejdskonstellationer på tværs af sektorerne.  • Hvad vil du få ud af konferencen?
  • Deltag i workshops med nyeste viden, cases og metoder fra hvert af de tre områder og på tværs af dem
  • Få indsigt i nye løsninger, der kan skabes på tværs af sektorer og kommunegrænser
  • Hør banebrydende talere fra EU og Norden
  • Netværk med andre professionelle med branchekendskab
  • Hør hvad lands- og kommunalpolitikere vil gøre for den grønne omstilling

Bag TRANSFORM2012 står:
Gate 21, Region Hovedstaden, Plan C, Formel M, Energi Øresund og Urban Transition. Projekterne er støttet af: Vækstforum Hovedstaden, Region Hovedstaden, Trafikstyrelsen, Interreg IVA og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.