Otte procent af virksomhederne i Formel M's transportvaneundersøgelse tilbyder cykelservice. Som her på Herlev Hospital hvor medarbejderne står i kø hos den mobile mekaniker for at få tunet gearerne. Foto: Herlev Hospital

Af Lene Ulsted Carlsen

I Formel M’s transportvaneundersøgelse er 70 arbejdspladser blevet spurgt om, hvilke tiltag de stiller til rådighed for medarbejderne for at fremme grønne transportvaner. Det er ikke før blevet undersøgt i Danmark og giver helt ny viden om arbejdspladsernes fokus  – eller manglende fokus – på grøn transport.

”Når vi kigger på tallene, er der nogle populære mobilitetsfaciliteter, som arbejdspladserne tilbyder i høj grad og andre ret nemme tiltag, som ikke har den store fokus. Et tiltag, der er nemt og billigt at sætte i gang, er eksempelvis cykelservice. Her kommer en cykelmekaniker ud på arbejdspladsen og reparerer cykler i arbejdstiden. Medarbejderen betaler selv reparationen. Men trods dette er det et tiltag, som kun otte procent af arbejdspladserne tilbyder,” forklarer Anna Thormann, projektleder i Formel M.

Andre nemme og billige tiltag til fremme af grønne transportvaner som eksempelvis visning af tider for offentlig transport, samkørselsordning og firmacykler ligger også relativt lavt på henholdsvis 10, 12 og 27 procent set i lyset af, at det ikke er særligt omkostningstungt for arbejdspladsen at tilbyde.

Også gode, grønne transport-takter
Men der er også gode takter blandt de tilbud arbejdspladserne har til medarbejderne.

”71 procent af arbejdspladserne har mulighed for hjemmearbejde eller videomøder. Det er en god tendens, da hjemmearbejde blot én dag om ugen sparer en femtedel af pendlerens CO2-udledning. Samtidig ved vi fra en KMD Analyse, at de årlige lønudgifter til transporttid til og fra møder i danske kommuner estimeres til 800 millioner kroner. Så selvom videofaciliteter stilles til rådighed, er det måske også et spørgsmål om, at medarbejderne skal vænnes til at bruge dem,” siger Anna Thormann.

Der er altså ikke alene CO2 at spare, men også penge.

Mangler bevidsthed om, at tiltag også er grøn mobilitet
”Når vi ser på de tiltag, som arbejdspladserne i høj grad har implementeret, er det typisk ikke tiltag, arbejdspladserne forbinder med transport, men nærmere et personalegode og en økonomisk optimering af tid. Men i mobilitetsplanlægning arbejder vi blandt andet med tiltag, hvor vi helt kan undgå transport og CO2-udledning. Og netop det repræsenterer hjemmearbejde og videomøder,” forklarer Anna Thormann og fortsætter:

”Ofte kan tiltag til fremme af grønne transportvaner have flere formål. Eksempelvis kan firmacykler både spare arbejdspladsen penge til kørselsgodtgørelse, fremme virksomhedens grønne profil og fremme medarbejdernes sundhed. Sætter man alle tre forhold ind i ligningen, er det ofte en billig løsning at tilbyde medarbejderne cykler til brug i arbejdstiden.”

Ny bevidsthed om mobilitetstiltag?
Den nye viden fra transportvaneundersøgelsen om arbejdspladsernes mobilitetsfaciliteter betyder, at det nu er muligt at arbejde mere målrettet med at informere og inspirere virksomheder til at introducere flere af de nemme tiltag.

Og det er netop én af de ting som Formel M har arbejdet med: At gøre arbejdspladserne bevidste. Både om nye, nemme og billige tiltag til at fremme grøn transport og samtidig score point på arbejdspladsens grønne profil og HR-profil.

”Siden vi foretog undersøgelsen, har vi i Formel M arbejdet med arbejdspladserne omkring grønne transporttiltag. Og vi ved, at mange allerede har set på tiltag som cykelservice, elcykler, Erhvervskort og samkørsel. Derfor glæder vi os meget til resultaterne af den efterundersøgelse, vi i øjeblikket gennemfører på arbejdspladserne,” afslutter Anna Thormann.

Fakta om transportvaneundersøgelsen
Formel M har både spurgt 70 arbejdspladser om, de forhold de stiller til rådighed for medarbejderne og spurgt medarbejderne om deres transportvaner til, fra og på arbejde. Mere end 17.000 medarbejdere har svaret.

Formel M gennemfører ultimo 2013 efterundersøgelser for at vurdere effekten af arbejdet med mobilitetstiltag. Resultaterne forventes klar i februar 2014.