Strategiske indeklimaplaner

Gate 21 indgår i et partnerskab med Albertslund og Ballerup kommuner med det formål at udvikle strategiske indeklimaplaner. I projektet kortlægges kommunernes organisering og arbejde med indeklima og det oplevede og målte indeklima kortlægges på kommunernes skoler. Ballerup har kortlagt det målte indeklima på deres skoler og fungerer derfor bl.a. som sparringspartner for Albertslund. Begge kommuner ønsker et pædagogisk lag ift. hvordan man kan arbejde med brugsmønstre i bygningerne, adfærd, farver, brugerengagement mm. Skoleledelse, elevråd m.fl. involveres derfor også i projektet.

Projektet ender ud med en strategisk indeklimaplan, som peger på initiativer og løsningsmodeller, som kan igangsættes i de kommende år.

Udover partnerskabet mellem Gate 21, Ballerup og Albertslund, er der 10 andre kommuner, som også er pilotkommuner hos Realdania. Der vil være sparring med dem løbende, samt involvering og sparring med Gate 21’s netværk.

KONTAKT

Projektleder
Malene Bugge Larsen 

malene.bugge.larsen@gate21.dk

Varighed

Januar 2019 – December 2019

Partnere

Gate 21, Albertslund Kommune, Ballerup Kommune.