KONTAKT

Projektleder
Tommy Olsen

Tommy.olsen@gate21.dk

Stronghouse

Målet med Stronghouse er at udvikle et koncept, der med kommunerne som facilitator, skal motivere boligejerne til at renovere deres boliger, så de opnår energibesparelser, bedre indeklima og en moderne bolig. Konceptet tager udgangspunkt i de mange gode erfaringer, som kommunerne allerede har, og forbedrer dem med den nyeste viden om målgrupper, nudging og smarte energitjek.

Enfamilieshuse står ifølge Energistyrelsen for en 50% af det samlede energiforbrug i bygninger. Dette til trods at der findes mange gode løsninger for at reducere energiforbruget i private husstande. En del af udfordringen er at nå ud til de rigtige/motiverede boligejerne og få dem til at handle. En energirenovering kan udover at få energiforbruget ned, bidrage til fremtidige økonomiske besparelser og forbedret indeklima i ens hjem.

Danske kommuner har testet flere tiltag, og kørt mange kampagner for at fremme energirenovering i enfamilieshuse. Der tilbydes blandt andet energitjeks. Det vi ønsker at finde ud af i Stronghouse, er om vi når ud til de rigtige boligejere og hvordan vi motiverer dem til at renovere. Gennem en større dataanalyse, ønsker vi at afklare hvilke tiltag som tidligere har fungeret hos de forskellige målgrupper. Dette sættes i sammenhæng med best practices fra Holland, Belgien, Tyskland, Sverige og Skotland. På baggrund af den nye viden udvikles et koncept som skal testes ude i kommunerne. Det kan være en kombination af både nye tiltag og tidligere afprøvede og tilpassede tiltag. Stronghouse-projektet vil arbejde kontinuerlig med at gøre løsninger tilgængelige for boligejere og løbende forbedre konceptet over projektperioden på 3 år. Målet er at udvikle et koncept, som kan udrulles til alle interesserede kommuner i Danmark.

Projektet kan øge renoveringsindsatsen af enfamilieshuse, og dermed bidrage til at målsætninger for energibesparelser i bygninger kan nås. Målet er at 5% af boligerne skal renoveres om året som følge af de tiltag der igangsættes.

Stronghouse er et Interreg-projekt med 14 projektpartnere fra Holland, Belgien, Tyskland, Danmark, Sverige og Skotland. Gate 21 er koordinator for partnere på Sjælland (Roskilde Kommune og FORS A/S fra Grøn Puls, Albertslund Kommune, Fredensborg Kommune og iNudgeyou).

 

Overordnet arbejder vi med fire kategorier af tiltag i projektet:

  • Instrumenter for finansieringen af tiltag
  • Nabotilgange der kan mobilisere boligejere i lokalt afgrænsede områder, så der kan opnås stordriftsfordele ved investeringer m.m.
  • Forretningsmodeller med SMV’er, som kan tilbyde totalentreprenør opgaver med finansiering
  • Udbredelse af ovenstående med udgangspunkt i kommunen som tovholder.

Konceptet testes i de tre partnerkommuner: Fredensborg, Albertslund og Roskilde, hvorefter det udrulles via Energi på Tværs til andre interesserede kommuner.

 

PROJEKTPARTNERE

Provincie Drenthe, Fredensborg Kommune, Grøn Puls-partnerskabet repræsenteret af Roskilde Kommune og FORS A/S, iNudgeYou, Albertslund Kommune samt partnere fra Holland, Tyskland, Belgien, Skotland, Sverige og Danmark.

 

PROJEKTPERIODE

1. januar 2020 til 31. december 2022.