Samler EU-lande om energirenoveringer.

Stronghouse

Der findes mange gode tekniske løsninger, der kan sænke energiforbruget i de private husstande. Stronghouse-projektet skal gøre det lettere for husejerne at bruge dem. Lettere adgang til finansiering, bedre forretningsmodeller for SMV’er og langsigtede kommunale kampagner skal sammen med nudging testes på Sjælland.

Enfamilieshuse udgør 50 % af det samlede energiforbrug i bygninger i Danmark. Projektet skal øge renoveringsindsatsen af enfamilieshuse, så målet for energibesparelser i bygninger kan nås. Enfamilieshuse udgør halvdelen af Danmarks samlede energiforbruget i bygninger. Sammen med fem andre lande sætter vi de næste tre år fokus på at udvikle koncepter ud fra eksisterende best practice.

 

Det skal ske ved at udvikle et koncept udfra eksisterende best practis og videreudvikling indenfor følgende områder:

– Udvikle instrumenter der letter finansieringen af tiltag
– Udnyttelse af “Neighborhood” tilgange der kan mobilisere boligejere i lokalt afgrænsede områder, så der kan opnås stordriftsfordele ved investeringer m.m.
– Udvikle forretningsmodeller med SME’er, som kan tilbyde totalentreprenør opgaver med finansiering
– Udbredelse af ovenstående f.eks. med udgangspunkt i kommunen som tovholder. Målet er at 10.000 boliger skal renoveres.

Konceptet består af en fortløbende kampagne over en årrække (10 – 20 år), hvor kommunen er facilitator i et tæt samarbejde med en række andre aktører, og hvor der fælles udvikles materialer og partnerskaber, som støtter indsatsen og gør det enkelt og effektivt at drive kampagnen for kommunen.

Konceptet testen i de tre partnerkommuner: Fredensborg, Albertslund og Roskilde, hvorefter det udrulles via Energi på Tværs til andre interesserede kommuner. 

KONTAKT

Projektleder
Tommy Olsen 

tommy.olsen@gate21.dk

Varighed

Januar 2020 – Oktober 2022

Partnere

Provincie Drenthe, Fredensborg Kommune, FORS A/S, iNudgeYou, Albertslund Kommune, Holland, Tyskland, Belgien, England, Sverige og Danmark.