Stronghouse

Ofte får private boligejere ikke energirenoveret i tilstrækkeligt omfang. Det skyldes blandt andet, at de ikke kender til de mange løsninger, der kan bidrage til at sænke energiforbruget, og at det kan være svært at beslutte, hvad man præcis skal gøre – og i hvilken rækkefølge. Stronghouse-projektet skal derfor udvikle tiltag, der gør det lettere for boligejerne at overskue og gennemføre en renovering.

I Danmark udgør enfamilieshuse 55 procent af det samlede energiforbrug i bygninger, så der er store energibesparelser at hente ved privat energirenovering. Projektet Stronghouse skal øge renoveringsindsatsen af enfamilieshuse, så målet for energibesparelser i bygninger nås. I både Danmark, Skotland, Holland, Belgien, Tyskland og Sverige sættes der over de næste tre år fokus på at udvikle koncepter ud fra eksisterende best practices.

Støtte og nem adgang til energirenovering 

Stronghouse engagerer og støtter boligejere og boligkvarterer i fællesskab i at investere og reducere miljøaftrykket i deres private hjem. Det sker ved at udvikle tiltag, der motiverer boligejerne, både individuelt og i nabokvarterer, til at energirenovere. Tiltagene skal understøtte boligejerne fra den indledende interesse over planlægning og finansiering til den endelige kontrakt på energirenoveringen.

Projektet leverer forskellige værktøjer, der gør det let for den enkelte husejer at investere i energieffektivitet og vedvarende energi. Med værktøjerne vil husejerne få nemmere ved at organisere energirenoveringen bl.a. ved at give dem nem adgang til produkter og relevante services. Dette fokus på at forstå husejerne, deres udgangspunkt og behov, skal reducere klimaaftrykket i 10.000 boliger, generere en investering på 100 millioner euro og reducere CO2-udledningen med 25 kiloton.

Fokus på boligejere og naboskab 

Stronghouse vil igennem reorganisering- og design af eksisterende tiltag samt supplering med nye værktøjer, øge renoveringsindsatsen gennem følgende fire tiltag:

  • Instrumenter og værktøjer, der gør det nememre for den enkelte boligejer at investere i energieffektivitet og vedvarende energi.
  • En naboskabstilgang, der gør det muligt at mobilisere boligejere i lokalt afgrænsede områder, så der kan opnås stordriftsfordele ved investeringer m.m.
  • Bedre markedsadgang for regionale SMV’er specialiseret i energirenovering for individuelle husejere.
  • Udbredelsesstrategier for implementering af tiltagene, tilgangen og markedsadgangen.

Kommuner som tovholdere 

I den danske del af projektet bliver særligt udvalgte partnerkommuner tovholdere på en fortløbende kampagne, der skal udbrede projektets tiltag. Kommunerne vil facilitere et tæt samarbejde med en række aktører, der sammen skal udvikle materialer og partnerskaber, som støtter indsatsen og gør det enkelt og effektivt at drive kampagnen med kommunen som tovholder. For at lette kommunernes indsats tilbydes nogle aktiviteter fra centralt hold.

Konceptet testes i de tre partnerkommuner: Fredensborg, Albertslund og Roskilde, hvorefter det udrulles via Energi på Tværs til andre interesserede kommuner.

Partnere

Provincie Drenthe, Fredensborg Kommune, FORS A/S, iNudgeYou, Albertslund Kommune, Holland, Tyskland, Belgien, England, Sverige og Danmark.

Varighed

Januar 2020 – Oktober 2022

KONTAKT

Projektleder
Tommy Olsen 

tommy.olsen@gate21.dk