Den cirkulære omstilling af byggesektoren er i fuld gang. Særligt genbrug af bærende byggekomponenter rummer et stort potentiale for at reducere udledningen af CO2 og forbruget af naturressourcer, fordi op mod 80 procent af byggematerialernes indlejrede CO2 findes i disse komponenter.  

Samtidig kan direkte genbrug af byggekomponenter skabe grobund for nye virksomheder, der kan levere løsningerne.  

Manglende standarder og certificerings- og dokumentationssystemer udgør dog en væsentlig barriere for den direkte genbrug, fordi det resulterer i en betydelig dokumentationsbyrde og økonomisk risiko for bygherren. 

I Grand Solutions-projektet StructuralReuse vil partnerne undersøge, hvordan man med ikke-destruktive tests — som ultralyd og elektrisk strøm — kan dokumentere egenskaberne i genbrugte byggekomponenter af træ, stål og beton og på baggrund heraf kortlægge, hvordan de kan recirkuleres i byggeriet. 

StructuralReuse vil skabe klarhed om retningslinjer for ansvarspådragelse i forhold til holdbarhed og kvalitet, usikkerhed i pris, processen til fremskaffelse af tilladelser for brug af cirkulære materialer, og genbrugsmaterialer indenfor lovgivning og CE-mærkninger.  

 

 

Projektets tre grene

Projektet tager udgangspunkt i tre forskellige indsatser.

Der skal udvikles et klassificeringssystem for brugte bygningskomponenter, der specificerer hvilke krav komponenterne skal leve op til for at kunne genbruges.  

Der skal udvikles ikke-destruktive testmetoder til dokumentation af de genbrugte byggekomponenters tekniske egenskaber som styrke og eventuelt stadie for nedbrydning.  

De nye standardiserede krav og testmetoder skal afprøves i fuldskala demonstrationstest, som skal dokumentere metoderne og give data på, hvilken værdi de genbrugte byggekomponenter har, hvis de bliver vurderet i en livscyklusanalyse (LCA) eller en analyse af en bygnings levetidsomkostninger (LCC).

Alle data, nye testmetoder og klassificeringssystemet skal indarbejdes i det almene tekniske fælleseje, som er hjørnestenen i byggeriets kvalitetssystem. 

 

Gate 21 står for at mobilisere og koordinere fuldskala demonstrationstest på de ikke-destruktive testmetoder på bærende elementer af beton, træ og stål, formidle viden til de offentlige bygherrer og skubbe på efterspørgslen.

Har I en bygning til test?

Vi leder netop nu efter bygninger, der skal bruges til fuldskala demonstrationstest af de ikke-destruktive testmetoder.  

Hvis du tænker, at din organisation har en bygning, der kunne være relevant som testcase, så tag endelig fat i Josephine Hasling Mikkelsen, projektleder i Gate 21.

Krav og lovgivning på området

I denne publikation kan du læse om de lovgivningsmæssige og anerkendte krav til dokumentation af byggekomponenters kvalitet og ydeevne med henblik på at genbruge dem på ny.

 

 

 

Download publikationen her. 

 

KONTAKT

Projektleder Josephine Hasling Mikkelsen

josephine.mikkelsen@gate21.dk

PARTNERE

DTU Sustain leder konsortiet, der består af ni partnere:

  • Arkitektskolen Aarhus
  • Dansk Standard
  • DTU Skylab
  • Center for SMV AAU
  • Gate 21
  • Lendager
  • List Byg

 

Projektet løber fra 2021 til 2025 og er finansieret af Innovationsfonden og Realdania.