Studerende giver virksomhed en grøn hånd

af | nov 26, 2018

Foto: Sofie Hougaard Nielsen, Gate 21.

Et hold studerende fra Aalborg Universitet og virksomheden Garant Udlejning er gået sammen om at gøre virksomheden mere bæredygtig.

“Man skal aldrig gå ned på grej” er en velkendt formulering, og det er noget, virksomheden Garant Udlejning tager alvorligt. Siden 1993 har virksomheden udlejet teknisk udstyr til byggebranchen enten fra deres egne butikker eller gennem nogle af landets største grossister og trælastforretninger.

Gennem projektet Bæredygtig Bundlinje får Garant Udlejning nu hjælp af studerende fra Aalborg Universitet (AAU) til at kigge virksomhedens miljøprofil efter i sømmene. Udviklingsdirektør i Garant Udlejning Johnny Noisen siger om samarbejdet:

”De studerende skal hjælpe os med at arbejde med CSR og cirkulær økonomi. CSR bliver ofte tomme ord, men jeg synes det fortjener mere end bare at være en flot strategi. Det skal tænkes ind i hele vores system. Men jeg mangler nogle måleenheder, så vi kan få den rigtige retning for vores arbejde. Hvad er CSR? Og hvad er slet ikke?”

 

Flere mennesker – flere gode idéer

”Jeg har altid haft studerende i arbejde enten som ansatte eller til at lave projekter sammen med os, men det er stort at få 30 mennesker til rådighed, der vil beskæftige sig med vores lille butik. Når vi er flere til at anskue tingene, kan vi få mange flere og nye nuancer på den måde, vi driver forretning på,” fortæller Johnny Noisen.

Garant Udlejning har de seneste år oprustet meget på den digitale front og har i samarbejde med søstervirksomheden Nethire lanceret en app, der gør det nemmere for kunderne at leje og få leveret værktøj, materielt og teknisk udstyr i hele landet. Nu vil virksomheden gerne udvikle mere og øge deres fokus på bæredygtighed, genanvendelse og miljøhensyn.

Johnny Noisen håber, at samarbejdet med de studerende kan bane vejen til en ISO 14001-certificering. Det er en certificering, der hjælper virksomheder med at håndtere deres miljøpåvirkninger og reducere ressourceforbruget.

 

Styrker relationen mellem universitet og arbejdsmarked

Kirsten Schmidt, der underviser de studerende på Aalborg Universitet i miljøledelse, er også glad for samarbejdet:

”Det ligger i AAU’s grundlæggende tilgang til undervisning, at det skal være praksisnært, det vil sige at de studerende skal kunne bruge deres kompetencer i jobs uden for universitetet. Når vi samarbejder med virksomheder, kan de studerende koble den teoretiske viden sammen med anvendelse i praksis.”

De studerende har besøgt Garant Udlejning og dernæst præsenteret forslag til, hvordan virksomheden kan implementere miljøledelse.

”Garant Udlejning har givet de studerende feedback på deres idéer, for eksempel på om deres forslag til en ny, eller videreudviklet, miljøpolitik er realistisk. På den måde har virksomheden også fået indblik i, hvad vi arbejder med på AAU og dermed, hvad vores studerende har af kompetencer. Det er forhåbentlig med til at styrke relationerne mellem universitet og virksomheder og dermed også skabe jobmuligheder for vores studerende, når de er færdige,” uddyber Kirsten Schmidt.

Begge partner vil gerne fortsætte samarbejdet, så Garant Udlejning kan blive endnu mere bæredygtig og de studerende kan blive endnu skarpere på at forstå de udfordringer, som virksomheder har når de udvikler deres miljøarbejde.

Udover forløbet med miljøledelse i samarbejde med de studerende har Garant Udlejning også arbejdet med udvikling af ny forretningsmodel for udtjent værktøj samt fået en energigennemgang af deres bygninger. Søstervirksomheden Nethire arbejder med FN’s verdensmål som en ramme for virksomhedens arbejde med CSR.

 

Fakta

– Bæredygtig Bundlinje er et projekt, der ledes af Gate 21 i samarbejde med Allerød, Fredensborg og Københavns Kommuner samt Frederikssund Erhverv. Derudover er Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet København (AAU) også partnere. Projektet løber frem til foråret 2019.

– I projektet får 100 virksomheder i Region Hovedstaden hjælp til at blive grønnere, ved eksempelvis at udvikle produkter, der undgår affald, genanvende ressourcer eller spare på materialer eller energi.

– Bæredygtig Bundlinje er økonomisk støttet af Region Hovedstaden, EU’s Regionalfond og Vækstforum Hovedstaden.

– Udover partnerkommunerne er Bornholms, Furesø, Hvidovre og Hørsholm Kommune samt Gribskov Erhvervscenter med i projektet.