Præsentation var en del af Energi Øresunds fællesmøde, hvor svenske og danske partnere samlede op på Energi Øresund aktiviteter i 2011 og planlagde det nye år.


Adrian Mill og Logan Strenchock. Foto: Kenneth Løvholt

Adrian Mill og Logan Strenchock fortalte om brugen af fjernvarme og de udfordringer som lavenergibyggerier giver for fjernvarmeforsyningen. Nye byggerier bruger kun 25 % af et normalt fjernvarmeforbrug og det kan betyde, at fjernvarme på længere sigt ikke vil være rentabelt i visse områder. Adrian og Logan har udviklet model, der kan hjælpe beslutningstagere med at vælge den mest hensigtsmæssige energiform ved nye byggerier.


Su Meiling. Foto: Kenneth Løvholt

Su Meiling har undersøgt mulighederne for at koble hårde hvidevarer til boligens fjernevarmesystem. Forsøg har vist, at en husstand kan spare 700 – 800 kWh/år og dermed få lavere udgifter. Samtidig kan disse hårde hvidevarer øge fjernvarmeforbruget og dermed øge rentabiliteten ved fjernvarme i nybygningsområder med lavt fjernvarmeforbrug.


Lea Baumbach og Mauricio Lopez. Foto: Kenneth Løvholt

Lea Baumbach og Mauricio Lopez gennemgik fire metoder for at lagre varmt vand fra solvarmeanlæg. De fire teknologier; Tanklagring; Grubelagring; Borehulslagring og Aquiferlagring, har hver deres fordele på forskellige områder i forhold til etableringsomkostninger, isolationsevne, sikkerhed, levetid, vedligeholdelse etc. Lea og Mauricio fortalte om erfaringer ved de fire teknikker fra afprøvninger i Sverige, Danmark, Tyskland og Østrig.


Sarah Czunyi fortæller om lagring af affald. Foto: Kenneth Løvholt

Sarah Czunyi har studeret mulighederne for lagring af husholdningsaffald. Ved at lagre affaldet er der bedre muligheder for at udnytte brændselsvarmen til fjernvarme i de kolde måneder, hvor behovet for fjernvarme er større end om sommeren. Lagringen er dog ikke uden problemer, da biologisk nedbrydning kan fjerne en del af brændselsværdien, ligesom lagring også giver en vis risiko for udsivning og dermed forurening af omgivelserne.

De seks studerende kommer fra International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) ved Lunds Universitet. Her har de sammen med 11 andre udgivet en rapport om energi i Øresundsregionen. Du kan læse mere om de nævnte fire projekter, samt ti andre spændende projekter i den samlede rapport her.