Anmälan:         Senast den 7 mars  via formulär
 
 
I Tyskland pågår “die Energiwende” där förnybar energi som solel ersätter kärnkraft och fossil kraft i hög takt. Det märks i byggandet. Men byggnaders energianvändning handlar inte bara om kravnivåer och regelverk. Istället är det ett samspel mellan de resurser som står till buds och oss människor. Detta samspel kan stödjas och stärkas i arkitekturen. I området kring Düsseldorf finns goda exempel på arkitektur som aktivt inarbetar solcellsteknologin, som reducerat energibehovet till ett minimum, och som manifesterar övergången från gammal industribygd till ett modernt samhälle.

Solar Region Skåne arrangerar tillsammans med White och Hummingbird Travel denna resa med inriktning mot byggnadsintegrerade solceller och energieffektiv arkitektur. Målgruppen är byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, arkitekter, energiexperter, tjänstemän, förtroendevalda och särskilt intresserade. Vi besöker bostäder, lokaler och kulturbyggnader med genomtänkta klimatsystem och byggnadsintegrerade solceller.

Se program

Välkomna!
Solar Region Skåne