Lys har stor indflydelse på indeklimaet og vores velbefindende. Plan C’s partnere har i et forsøgsprojekt med LED-belysning på Grøndalsvængets Skole (billedet) blandt andet påvist, at en bedre belysning har ført til

øget trivsel og ro samt forbedrede læringsmiljøer.

Nyere forskning peger på, at lys også kan virke sundhedsfremmende. Og Plan C-projektet skal nu bidrage til arbejdet med at udvikle sundhedsfremmende belysning til 143 nye plejeboliger i Albertslund Kommune.

Formålet er gennem brugerdreven innovation at udvikle energirigtig og sundhedsfremmende belysning, som giver den ældre beboer en oplevelse af komfort, livskvalitet og et godt indeklima. Belysningen vil blive testet i en prøvebolig i foråret 2013.

Projektet ledes af KulKom for Albertslund Kommune i samarbejde med DTU Fotonik, MT Højgaard A/S og Gate 21.