Det nye lyskoncept er udviklet i Albertslund Kommune sammen med virksomheder, eksperter, borgere og plejepersonale. Plan C projektet har sammen med Albertslund Kommune opsat det nye koncept i en prøvebolig forud for opførelsen af 108 plejeboliger i Albertslund centrum.


Prøvebolig med nyt LED lyskoncept.

På seminaret kom eksperter og virksomheder og fortalte om arbejdet med at udvikle konceptet og de muligheder, der er for at bruge LED lys til at afhjælpe ældres problemer med af se tydeligt, understøtte en naturlig døgnrytme og i øvrigt fremme den generelle sundhedstilstand. Blandt deltagerne var repræsentanter fra række kommuner og plejehjem, samt 15 ældre, som har været med i projektet.


Paul Michael Petersen, DTU Fotonik fortæller om det nye lyskoncept.

Plan C projektet har holdt en række workshops med ældre om mulighederne i at bruge lys anderledes. De ældre har også haft mulighed for at afprøve det nye lyskoncept i prøveboligen og se, hvordan det virkede i praksis. På seminaret havde de ældre en række opklarende spørgsmål til det nye lyskoncept og stillede blandt andet spørgsmål til det etiske i at kommunerne kan bruge lys til at styre de ældres døgnrytme. De ældre deltagere understregede også behovet for at lyset med de nye muligheder skal tilpasses den enkelte beboers behov og fortsat give beboerne fuld kontrol over lyset.