Gate 21 inviterer til at blive medlem af Teknisk Direktør Forum, TDF, og deltage i forummets første møde fredag den 8. maj 2015, kl. 8:30 – 10:00, i DOLL Living Lab, Besøgscenter,  Naverland 2, 6.sal, 2600 Glostrup.

Forummet skal sikre, at Gate 21 understøtter kommunerne i deres arbejde med grøn omstilling og vækst samt skabe rammer for, at kommunernes strategisk tilgang styrkes. Dermed er motivationen for forummet, at fremhæve den værdiskabelse den enkelte kommune får ud af at deltage i Gate 21, som henholdsvis medlem og partner.

Kommissoriet har været drøftet med fungerende formand i KTC Hovedstaden, Philip Hartmann, som bakker op om Gate 21s initiativ.

Den tentative dagsorden for mødet er:

1.    Velkomst.
2.    Formål med TDF og drøftelse af vedhæftede kommissorium.
3.    Status og ny strategiplan for Gate 21.
4.    Kort præsentation af temaoplægget GRØN OMSTILLING OG VÆKST SOM TEMA I PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANER.
5.    Hvordan får teknisk direktørkredsen indflydelse på arbejdet i Gate 21?
6.    Afrunding.

Vi ser frem til et godt møde med jer og er overbevist om, at vores samarbejde gennem dette forum vil blive styrket.

I forlængelse af TDF-mødet afholdes der samme sted frem til først på eftermiddagen møde i Strategisk Forum, ordinær generalforsamling i Gate 21 samt åbning af/reception i anledning af udvidelsen af Besøgscentret for DOLL Living Lab, hvortil I alle også herved er inviteret. Der vil senere blive fremsendt yderligere invitation og information om disse arrangementer.