Teknologier

Lightel - Forskningsprojekt om døgnrytmelys til skrøbelige ældre og ældre med demens

Lightel har installeret og afprøvet døgnrytmelys i en række plejeboliger og gennem empiriske, kliniske og antropologiske data at vurdere lysets påvirkning på beboere og personale, samt påvirkningen af disse grupper i forbindelse med installationsprocessen.