Teknologisk Institut er en selvejende og almennyttig institution, som udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv. Således deltager Instituttet i samfundsnyttige udviklingsprojekter i et tæt samarbejde med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner i både Danmark og udlandet.
 
Teknologisk Institut ser sin vigtigste opgave i at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for kunderne i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer.
 
Miljøvidenparken byder Teknologisk Institut velkommen i partnerkredsen og ser frem til det fremtidige samarbejde.