Gate 21 & Rambøll inviterer onsdag den 13. januar 2016 til temadagen ’Grøn omstilling og vækst som tema i planstrategier og kommuneplaner’.
Dagen sætter fokus på, hvordan kommuner kan arbejde strategisk med temaet i planstrategier og kommuneplaner. Formålet med dagen er at bidrage til den kommunale diskussion om omstilling til et bæredygtigt samfund og at medvirke til at vise kommunerne mulighederne for grøn omstilling og vækst i planlægningsprocessen.
Tilmelding til seminaret er gratis. Deadline for tilmelding er tirsdag den 5. januar 2016.
Dato: Onsdag den 13. januar 2016, kl. 9.00-12.30, inklusiv frokost.
Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.