Energi Øresund besøgte i juni 2013 Hållbarheten i Malmø, som rummer den mest koncentrerede samling af nye energiløsninger på et sted. Tre lejligheder opvarmes med fjernvarme, to med gas og to med elvarme. En del af energien genereres i huset selv via solceller, vindmøller og solfangeren. Solfangeren opvarmer blandt andet en 20 meter lang pool bag huset.


Energi Øresund på besøg hos Hållbarheten. Foto: Kenneth Løvholt
 


Testhus og testlejere

Hållbarheten er et nybyggeri fra 2013 som EON har opført for at teste en mængde nye teknologier og løsninger, og for at vurdere deres effektivitet og brugbarhed. Senere skal løsninger og erfaringer anvendes i andre byggerier. Som EON selv formulerer det, er Hållbarheten et skridt mod at skabe fremtidens boliger. Blandt de nye løsninger er affaldskværne i køkkenerne, som opsamler alt organisk affald til biogasproduktion andetsteds i Malmø, og vaskemaskiner og opvaskemaskiner, der opvarmes ved hjælp af fjernvarme for at reducere elforbruget mest muligt. Sammen med en optimal isolering af huset og udnyttelse af solindfald gennemvinduer og havestuer er målet at nå et samlet energiforbrug på kun 65 kWh/m2.


Måleudstyr og teknik udgør en stor byggeriet. Foto: Kenneth Løvholt

Husets syv familier er flyttet ind for en treårig periode, hvor deres energiforbrug og energiadfærd nøje overvåges og analyseres. Energiforbruget måles via 120 målepunkter i hver lejlighed. Målepunkterne omfatter elforbrug, temperatur, luftfugtighed, rumfølere etc.


Gulvet i stuen er i to niveauer for dels at skabe et spændende rum og dels give plads til de omfattende vvs installationer. Foto: Kenneth Løvholt

 

Styr energien fra din iPad

For at opnå det lavest mulige energiforbrug er beboernes adfærd en vigtig faktor. Derfor har beboerne adgang til at overvåge og styres alle elementer af deres eget energiforbrug via en iPad. På iPad’en kan beboerne se deres aktuelle og historiske energiforbrug i hvert eneste rum i lejligheden og i alle hårde hvidevarer. Beboerne kan via iPad’en også slukke lys, regulere temperatur etc. i de enkelte rum. Og hvis lejlighed forlades, kan lys, varme og elektriske apparater afbrydes eller sættes på standby med et tryk.


Køkkenet indeholder et kombineret spisebord/køkkenbord med kogeplader. Foto: Kenneth Løvholt
 

 

Lejlighed med inkluderet elbil

De syv lejligheder ligger i størrelse 115 – 130 m2 og husleje med energiforbrug er på kr. 9.000 – 11.500 svenske kroner per måned. Inkluderet i huslejen er også en elbil, som holder parkeret i en carport i huset underetage.


Ifølge EON er huslejen kunstigt lav, fordi der er tale om et testhus og fordi beboerne skal stille sig til rådighed for rundvisninger, undersøgelser og evalueringer mens de bor i huset.

Læs mere om Hållbarheten hos EON