GATE 21 ER PARTNERSKABET FOR GRØN OMSTILLING

Vi samler

 • Regioner
 • Kommuner
 • Virksomheder
 • Vidensinstitutioner

i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.

Sikker & Anvendt Data

 

Data har potentialer for at løse mange udfordringer, der går på tværs af kommuner inden for blandt andet fremkommelighed, bedre miljø og klima. Mange kommuner ønsker at komme i gang eller er i gang med at arbejde med data på mobilitets-, miljø- og driftsområder. En del kommuner er anvender IoT og smalbåndsinfrastruktur til formålet. Men området er komplekst og der er et ønske om at dette arbejde koordineres, så der ikke udvikles parallelt og så ressourcerne på tværs af kommuner udnyttes bedst muligt.  Dette projekt understøtter dette arbejde og har følgende indsatser:

 • Etablering af fælles IoT infrastruktur (her og nu), som hjælper kommuner med at samarbejde på tværs med IoT
 • Understøtte et sandkasse miljø, hvor kommunale medarbejdere kan få hjælp til at arbejde med deres data på konkrete cases
 • Fælles opsamling af data og udvikling af værktøjer
 • Understøttelse sikkerhed og privatlivsudfordringer på de enkelte cases. 

Der arbejdes tværkommunalt med foreløbigt fem cases. Du kan læse mere om de enkelte cases i billedgalleriet nedenfor.

Anvendelse af klimadata fra skybrudsprojekter

Mange af landets kommuner arbejder på tiltag der skal minimere konsekvenserne ved skybrud. I Frederiksberg Kommune har man for eksempel implementeret flere klimaveje med vandgennemtrængelig belægning, som har til formål at forsinke nedsivning af regnvandet. Ligeledes er der anlagt klimaveje, hvor regnvand ledes til forsinkelsesbassiner, hvor det kan genanvendes til at vande byens træer.

Klik her for at læse mere

Frederiksberg Kommune er også begyndt at opsætte sensorer i flere af kommunens skybrudsprojekter, med henblik på at høste data som kan give bedre indblik i effekten af arbejdet. Et indblik der med fordel kan indsamles og deles på tværs af kommuner i regionen.

 

Omfang for casen:

Formålet med casen er at indsamle og anvende data fra skybrudsprojekter til at:

 • Overvåge kapaciteten og driften af anlæggene. For eksempel med henblik på at iværksætte foranstaltninger ved nedbrud og varsle beredskab, berørte borgere med flere, samt at identificere behovet for vedligeholdelsesarbejde af skybrudsprojekterne.
 • Aktivt styre og gerne automatisere vandets flow. Både i de enkelte anlæg (og på sigt på tværs af anlæg med henblik på bedre udnyttelse af den samlede kapacitet).
 • Genanvende regnvand til vanding af vejtræer. Og ved samme lejlighed måling af træernes vandforbrug.
 • Undersøge om data kan anvendes andre steder i driften. F.eks. i forhold til at minimere behovet for glatførebekæmpelse samt påvise mængden af saltindhold.

 

Aktuel status:

 • Indkøb af sensorer og mekaniske spjæld (på tværs af teknologier).
 • Indsamling af data er netop påbegyndt.

Anvendelse af klimadata fra skybrudsprojekter

Mange af landets kommuner arbejder på tiltag der skal minimere konsekvenserne ved skybrud. I Frederiksberg Kommune har man for eksempel implementeret flere klimaveje med vandgennemtrængelig belægning, som har til formål at forsinke nedsivning af regnvandet. Ligeledes er der anlagt klimaveje, hvor regnvand ledes til forsinkelsesbassiner, hvor det kan genanvendes til at vande byens træer.

Klik her for at læse mere

Frederiksberg Kommune er også begyndt at opsætte sensorer i flere af kommunens skybrudsprojekter, med henblik på at høste data som kan give bedre indblik i effekten af arbejdet. Et indblik der med fordel kan indsamles og deles på tværs af kommuner i regionen.

 

Omfang for casen:

Formålet med casen er at indsamle og anvende data fra skybrudsprojekter til at:

 • Overvåge kapaciteten og driften af anlæggene. For eksempel med henblik på at iværksætte foranstaltninger ved nedbrud og varsle beredskab, berørte borgere med flere, samt at identificere behovet for vedligeholdelsesarbejde af skybrudsprojekterne.
 • Aktivt styre og gerne automatisere vandets flow. Både i de enkelte anlæg (og på sigt på tværs af anlæg med henblik på bedre udnyttelse af den samlede kapacitet).
 • Genanvende regnvand til vanding af vejtræer. Og ved samme lejlighed måling af træernes vandforbrug.
 • Undersøge om data kan anvendes andre steder i driften. F.eks. i forhold til at minimere behovet for glatførebekæmpelse samt påvise mængden af saltindhold.

 

Aktuel status:

 • Indkøb af sensorer og mekaniske spjæld (på tværs af teknologier).
 • Indsamling af data er netop påbegyndt.