EKSTERNT ARRANGEMENT
 

Grønt Mobilitetskontor deltager i adjungeret professor Peter Hartoft-Nielsens tiltrædelsesforelæsning på Aalborg Universitet København. 

 

Indhold i tiltrædelsesforelæsningen

Fingerplanen er den overordnede plan for byudviklingen i hovedstadsområdet. Grøn omstilling af transport indebærer at høj mobilitet i storbyområdet sikres med begrænset miljø- og klimabelastning.
 
Forelæsningen består af to dele: 
1. Del: Hvordan bystruktur og lokalisering af storbyens funktioner (boliger, arbejdspladser, butikker mv.) påvirker vores samlede transportadfærd.
 
2. Del: Hvordan fingerplanen styrer kommunernes planer for byudvikling gennem en fastlagt fingerbystruktur og et princip om stationsnær lokalisering. Succes’er og mangler i implementering i nybyggeriet identificeres, og mulige konsekvenser af en strammere styring belyses.
 
Tid og sted
16. april 2015 kl 15-17 i Auditoriet på A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København S.
 
Tilmelding
Skal ske senest den 9. april til Ida Jensen på ilje@plan.aau.dk 
 
Læs invitationen her