To nye rapporter: Smart City-udviklingen i Greater Copenhagen

af | sep 29, 2017

Gate 21 har været tovholder for to nye rapporter om Smart City-udviklingen i Greater Copenhagen. Rapporterne stiller blandt andet skarpt på udviklingen af et sammenhængende WiFi-net samt tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning, og hvordan digitalisering, data og intelligente byløsninger kan bidrage til en bæredygtig byudvikling. Begge rapporter er udarbejdet for Region Hovedstaden.

Behovsanalyse for et fælles data hub og kompetencecenter

Gate 21 har i samarbejde med CLEAN udarbejdet en analyse af, hvilke behov hovedstadsregionens kommuner og andre relevante aktører (virksomheder og vidensinstitutioner) har på Smart City-området. Formålet er at pege på, hvad der skal til, hvis Greater Copenhagen skal blive et førende udviklingscenter for intelligente og smarte byer.

Analysen konkluderer, at der er brug for et ambitiøst initiativ i hovedstadsregionen i form af et fælles data hub og kompetencecenter, som kan fremme den datadrevne byudvikling. Centeret skal blandt andet understøtte sammenhængskraften og synergierne på tværs af regionens aktører. Kommuner og virksomheder skal understøttes i at anvende data og datadrevne løsninger på områder, som fremmer en mere effektiv, innovativ og grøn drift, øget vækst og digitale jobs samt bedre service til regionens virksomheder og borgere. Rapporten fremhæver seks områder, der skal være i fokus for arbejdet i et sådant data hub og kompetencecenter:

  1. Overblik, koordinering og tættere samarbejde på tværs af de mange aktører på området
  2. Kompetenceopbygning både for offentlige aktører og virksomheder
  3. Understøttelse af et tidssvarende net, der er afgørende for at indfri potentialerne i datadrevet byudvikling
  4. Tværgående udvikling af datadeling, løsninger og platforme, der er tæt koblet til efterspørgslen
  5. Etablering og facilitering af Living Labs der kan sikre eksperimenter, test og demonstration
  6. Tættere kobling af iværksættere, startups og scaleups til labs og større datadrevne projekter.

Læs hele rapporten her >>

Greater Copenhagen WiFi og tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning

Gate 21 har i samarbejde med Rambøl og Netplan udarbejdet en rapport om og mobil- og bredbåndsdækningen i Greater Copenhagen. Region Hovedstaden ønsker at etablere et mere sammenhængende WiFi-net, som kan styrke mulighederne for at udvikle bedre servicetilbud til borgere, virksomheder og turister samt løse samfundsudfordringer baseret på intelligent teknologi. Rapporten kortlægger mobil- og bredbåndsdækningen i hovedstadsregionen for at identificere dårligt dækkede områder og forslår løsningsmodeller for organisering og finansiering rettet mod en tidssvarende dækning.

Rapporten diskuterer en række tekniske løsninger, finansielle løsningsmodeller og organisatoriske forankringsmodeller. Den ser ligeledes nærmere på de juridiske aspekter. Rapporten skitserer en plan for det videre arbejde med et Greater Copenhagen WiFi og tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning.

Læs hele rapporten her >>