Formel M arbejder med at ændre transportvaner hos medarbejdere i de fire deltagerkommuners lokale virksomheder. Det gøres gennem lokale mobilitetsnetværk, hvor virksomhederne kan udvikle fælles tiltag for at fremme mere bæredygtige transportvaner.


Som opstart på mobilitetsnetværkene foretager Formel M’s Grønt Mobilitetskontor transportvaneundersøgelser i samarbejde med den pågældende partnerkommune.


I maj 2012 er der gennemført transportvaneundersøgelser hos over 4.000 medarbejdere. Formel M forventer at få over 20.000 respondenter i alt inden projektet afsluttes. Men allerede nu har Formel M et godt grundlag for at vurdere tendenserne i danskernes pendler- og arbejdstransport.


62% kører alene i bilen
Undersøgelsen viser ikke overraskende, at de fleste pendlere vælger bilen som deres transportmiddel til arbejde. 62% af alle de pendlerture, der har indgået i undersøgelsen, tilbagelægges som alenekørsel i bil, mens kun 6% af turene er samkørsel. 14% af turene er egentlige mobilistture, hvor pendleren kombinerer flere transportmidler.


– Formel M vil gerne skabe flere mobilister på de danske veje og skinner. Derfor skal andelen af mobilistture i vejret. Nogle gange er det ganske små tiltag, der gør en forskel, som fx opdateret information på arbejdspladsen om afgangstider for den offentlige transport eller mulighed for at tage et bad på arbejdspladsen, efter man er cyklet til arbejde, forklarer Anja Puggaard, leder af Grønt Mobilitetskontor.


Information og virksomhedsbetalt tog- og buskort gør forskel
I undersøgelsen har 42% svaret, at bedre information om bus- og togtider ville have betydning for deres valg af transportmiddel, 29% har svaret, at bedre omklædnings- og badefaciliteter ville gøre en forskel, og hele 45% mener også, at virksomhedsbetalt tog- og buskort ville kunne få dem til at lade bilen stå og vælge offentlig transport i stedet.


– Undersøgelsen viser, at der er rigtig meget, man som virksomhed eller kommune kan gøre for at påvirke sine medarbejderes transportvaner og dermed den samlede CO2-udledning, siger Anja Puggaard.


Formel M har som målsætning at nedbringe CO2-udledningen fra transport med 10% i de konkrete demonstrationsprojekter.


For mere information om gennemførelse af transportvaneundersøgelser kontakt venligst Laura K. Vestergaard på mobil: 3160 1068


Af Loa Brix