Jens Runge forklarer:


“Den traditionelle totaløkonomi ser på anlægsdelen og driftsdelen af et byggeri. Det betyder sandsynligvis, at man på sigt kan spare på driftsdelen ved at sikre højere kvalitet og bedre løsningerne i byggeriet i anlægsfasen. Udviklingen af tilgange til totaløkonomi må vise om der er andre dele som er lige så interessante, især at de prioriteringer som foretages i byggeriet, gøres på et mere oplyst grundlag end tidligere.” Hvis totaløkonomi er den noget snævre opfattelse af, at man ser på anlægsøkonomi og på driftsøkonomi, så er totalværdi, at man ud over dette ser på og prøver at værdisætte andre åbenlyst væsentlige områder som funktionalitet i byggeriet og arkitektur.


Københavns Ejendomme har – blandt andet inspireret af Plan C’s arbejde med totalværdimodellen – udvalgt syv parametre, som samlet set er et udtryk for totalværdi. De går ud over den snævre forståelse af totaløkonomi. Her er det således flere aspekter, der kan generere merværdi for brugere og borgere af givne bygninger. Det drejer sig om anlæg, drift, CO2, energi, funktionskrav, arkitektur og endelig miljøkrav i forhold til anlæg og byggeri.


“Man kan sige, at totalværdi her handler om at samle det, som vi allerede arbejder med eller vil arbejde med og vurdere det med et helhedsorienteret blik. Og det er det, som totalværdi jo handler om – hvis man betragter det hele udefra og samlet, så ser man, hvad der bedst kan betale sig. Man har bare ikke gjort det hidtil, fordi tingene har været splittet op” konstaterer Jens Runge.


Et andet vigtigt forhold for det totalværdigmæssige perspektiv, som Københavns Kommune opererer med, er den længere tidshorisont, man vurderer en facilitets formåen ud fra.


“Hvis man tager det arbejde, der foregår på europæisk niveau for standarder for bæredygtigt byggeri, så siger den Europæiske Kommission, at hvis det skal være rigtig bæredygtigt, skal man tænke i et 100-årigt perspektiv. Og sådan som det ser ud her i København, så går vi også mod det lange perspektiv. Helt banalt kan man sige, at jo længere tidshorisont, du har, jo bedre kan du vurdere bygningerne”, forklarer Jens Runge.


Københavns Kommune skal i løbet af året efterprøve sin totaløkonomiske beregner på op til fem projekter. Blandt andet på flere institutioner inklusiv en 4.000 km2 stor børneinstitution og i forbindelse med opførsel af en udendørs skøjtebane.