Ishøj Skole set fra skolegården foran skolen. (Foto: Jesper Frydland-Raun, Gate 21)


Ishøj Kommune vil gerne i tættere dialog med brugere af bygninger, der skal renoveres eller ombygges. Så da de skulle i gang med det forberedende arbejde med den kommende ombygning og renovering af Ishøj Skole, var det nærliggende at benytte Plan C’s Totalværdimodel som grundlag. Modellen viser, hvordan man arbejder med projekter ud fra et helhedsperspektiv, hvor brugerne spiller en lige rolle i forhold til for eksempel økonomi.


“Vi har holdt møder med elever, lærere og driftspersonale hvor de forskellige brugergrupper fik lejlighed til at komme med deres ønsker til en bedre skole og arbejdsplads. Det kom der meget ud af. Lige fra hvordan lokalerne kan indrettes, til at der mangler asfalteret plads til at køre med moon-cars på,” forklarer Morten Clausen, Centerchef i Ishøj Kommunes Center for Kommunale Ejendomme.


Netop det problem var oprindeligt ikke en del af tankerne for skolen. Både på grund af økonomien i projektet, men også fordi der ikke er plads til at anlægge en bane.


“Men fordi vi gennem modellen tillægger et helhedsperspektiv på projektet, fandt vi ud af, at parkeringspladsen foran gymnastikhallen ikke bliver brugt om dagen. Så på den måde fandt vi også plads til netop det ønske,” siger Morten Clausen.


Dialog er vejen til bedre økonomi
På tidligere projekter var det typisk rådgivere der tog sig af den indledende dialog, men det var ikke uden udfordringer.

“Før var det altid rådgiveren på det konkrete projekt, der tog sig af den slags. Men når projekterne så er færdige, oplever vi en masse udfordringer, som en tidligere dialog med brugerne måske kunne have forhindret,” forklarer Morten Clausen og fortsætter:


Lis Frederiksen (tv) og Morten Clausen fra Ishøj Kommune. (Foto: Jesper Frydland-Raun, Gate 21)


“Vi har i forvejen den daglige kontakt med skolens driftspersonale, så for os er det nærliggende at skære et led væk, og allerede komme på banen ved start af projektet. Ved at afstemme behov og forventninger direkte med brugerne, bliver projektet i vores øjne også bedre.”


Projektet samler skolen
Siden indvielsen for mere end 70 år siden er Ishøj Skole vokset i alle mulige retninger. Resultatet i dag er en skole fordelt over flere separate bygninger, hvoraf nogle ligger andre steder i Ishøj Landsby.


“En af disse bygninger er skolens SFO, som er placeret et andet sted i byen. Det betyder, at de mindre elever hver dag må gå fra skolen og hen til SFOen. To af skolens udskolingsklasser er ligeledes henvist til andre lokaler i landsbyen og har derved mistet samhørigheden med skolen. Skolen huser også en 40 år gammel pavillon i træ med sparsom isolering. Alt i alt ret uhensigtsmæssigt for både elever, lærere, driftspersonale og ikke mindst for kommunens økonomi,” forklarer Lis Frederiksen, bygningskonstruktør i Ishøj Kommunes Center for Kommunale Ejendomme.


Derfor er Ishøj Kommune gået i gang med en større proces, hvor skolen både renoveres og ombygges for syv millioner kroner.


“Vores plan er at samle aktiviteterne i færre bygninger og derved skabe en mere sammenhængende skole til glæde for både elever, lærer og driftspersonale. Resultatet skal gerne blive en mere moderne skole med færre udgifter til drift,” siger Lis Frederiksen.


Selve byggeprojektet går i gang, når skolen holder sommerferie, og skal efter planen stå færdig i 2013.


Af Jesper Frydland-Raun