Totalværdimodellen

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

"De skal kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret"

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Totalværdimodellen guider til bedre energirenovering

 

Med Totalværdimodellen åbnes muligheden for at se på række forhold fordelt på de tre elementer; miljøet, økonomien og det sociale. Alle elementer har økonomiske konsekvenser for den kommunale og almene bygherre i en renoveringsproces.

Totalværdimodellen er et værktøj, som en bygherre kan anvende i renoveringsprojektets indledende faser, hvor bygherren tager en række strategiske og afgørende beslutninger, fra muligheden for en energirenovering opstår til projektet er klart med hovedlinjer og hovedbevilling. Det er målet at bygherren, med modellen som hjælpeværktøj, kan tage kvalificerede beslutninger på et dokumenteret grundlag.

Det ekstra ressourceforbrug, modellens anvendelse medfører i den indledende fase, vil med stor sandsynlighed blive sparet mange gange senere i projektet via bedre resultater og via projekter med større totalværdi.

Totalværdimodellen er udviklet som en del af projektet Plan C, af partnerne AI, Albertslund Kommune, BO-VEST, BRF-Kredit, COWI, Henning Larsen Architects, Københavns Kommune og NCC.

Projektet Plan C har til formål at skabe fremtidssikrede energirenoveringer af kommunale og almene bygninger. Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Projektet har 35 partnere og ledes af Gate 21.

BAGGRUND OG AKTØRER

Totalværdimodellen er udviklet som en del af projektet Plan C, af partnerne AI, Albertslund Kommune, BO-VEST, BRF-Kredit, COWI, Henning Larsen Architects, Københavns Kommune og NCC.

Projektet Plan C har til formål at skabe fremtidssikrede energirenoveringer af kommunale og almene bygninger. Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Projektet har 35 partnere og ledes af Gate 21.

VARIGHED

Februar 2010 – Maj 2013