Albertslund Syd

Bo-Vest arbejder allerede med totalværdi 

 

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret masterplan for renovering af Albertslund Syd har Bo-Vest opnået et resultat, der ligger meget op ad Plan C’s Totalværdimodel. Bo-Vest var allerede meget fremme i skoene, da Rækkehusene blev bygget i 1965 i Albertslund Syd. Det var det første præfabrikerede elementbyggeri i Danmark. Nu vil Bo-Vest renovere rækkehusene i en skala, som ikke er set før. Der er for hele området Albertslund Syd under Bo-Vest udtænkt en helhedsplan – Masterplan Syd.

Der var et fælles ønske om at renovere bydelen Albertslund Syd blandt dens boligforeninger og Albertslund kommune, som derfor indgik i et partnerskab. Masterplan Syd er selve grundlaget for at udarbejde helhedsplaner og konkrete renoveringsprojekter for de enkelte delområder. Plan C’s Totalværdimodel blev inspireret af dette arbejde.

 

BO-Vest tænker drift 50 år frem i tiden

Totalværdimodellen tager udgangspunkt i helhedsperspektivet på samme måde som Bo-Vests arbejde med renoveringsindsatsen for sine ejendomme. Dog er Bo-Vest gået et skridt længere ved at indtænke de næste 50 års drift af ejendommene i udarbejdelsen af renoveringsforslaget. Der er således tænkt meget på vedligeholdelsesfrie materialer.

 

Demonstrationsprojekter er et vigtigt redskab til afprøvning af løsninger

Som en del af helhedsplanen for rækkehusene blev der gennemført renoveringer med forskellige løsninger, bl.a. et EUPD demonstrationsprojekt. Her blev seks rækkehuse renoveret efter seks forskellige energiklasser fra den normale energiramme fra BR08 til energiklasse 2020 Plus. Disse stod færdige i sommeren 2011 og har medført, at Bo-Vest har udvalgt rækkehuset med BR08 lavenergi kl. 2 som den løsning, der kommer tættest på det endelige resultat.