Fredensborg Kommune

Udvikling af en model til helhedsorienteret renovering af kommunale ejendomme i Fredensborg Kommune 

 

Fredensborg Kommune så potentiale i Plan C’s Totalværdimodel til selv at udvikle en fælles model til helhedsorienteret renovering af deres ejendomme.

 

Med udgangspunkt i Kokkedal Skole besluttede Fredensborg at udvikle en model til deres ejendomme baseret på Totalværdimodellen i samarbejde med Plan C’s partner Henning Larsen Architects. Kokkedal Skole blev udvalgt grundet sit store potentiale for reduktion af energiforbruget i kombination med, at en nylig skolesammenlægning havde skabt nye brugsmæssige udfordringer.

Henning Larsen Architects gik i gang med en omfattende screening af energi, økonomi og vedligehold samt en kortlægning af skolens mange interessenter. Heraf fremkom syv potentialeforslag, som blev gennemgået ved en større workshop med de relevante interessenter. Dette førte til syv løsningsforslag, hvor der var stor opmærksomhed på delelementer i beregning af totaløkonomi og energibesparelser. Undervejs i forløbet er der udarbejdet værktøjer til indsamling af data og beregning af totaløkonomi.

Projektet er stadig under udvikling men i sin afsluttende fase. Centrale elementer i løsningskataloget er allerede udvalgt til realisering.