Københavns Kommune

De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret

 

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret og sparede over 50 procent i driftsudgifter.

 

I sommeren 2012 undersøgte Københavns Ejendomme sammen med Kultur og Fritid muligheden for etablere en permanent isskøjtebane på Genforeningspladsen i København. Analysen viste, at Københavns Kommune kunne spare 50% på energi og 60% på drift.

Det var resultatet af en helhedsorienteret analyse. Københavns Ejendomme indsamlede alle tilgængelige driftsinformationer om det eksisterende anlæg sammen med fagforvaltningen og driftspersonalet på Genforeningspladsen.

Københavns Ejendomme vurderede ligeledes sammen med Kultur og Fritid og driftspersonalet de andre fordele, der ville være ved at anlægge et permanent anlæg. Det var især et forbedret arbejdsmiljø for driftsfolkene på anlægget, en længere fodboldsæson, færre støjgener, mindre hærværk og et flottere anlæg.

Københavns Ejendomme havde Esbensen Rådgivende ingeniører tilknyttet. Ud over at regne på en permanent løsning, regnede Esbensen også to andre lidt mindre ambitiøse løsninger på skøjtebanen. Det bedste langsigtede resultat ville København dog opnå med en permanent løsning. Tilbagebetalingstiden for et anlæg på 37 millioner ville være 17 år. Det vil sige at besparelserne i energi og drift ved at anlægge et permanent anlæg ville kunne betale investeringen i det permanente anlæg tilbage på 17 år.