Hvad er Totalværdi

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Totalværdi er totaløkonomi + merværdi

I Totalværdimodellen defineres totalværdi som projektets totaløkonomi tillagt værdien af det, projektet tilfører interessenter, det omkringliggende samfund og miljøet. Det vil sige de værdier, som bygherren skaber gennem sociale, økonomiske og miljømæssige tiltag i hele projektets levetid. Hvor bredt et perspektiv, bygherren inddrager, kan variere fra projekt til projekt og er en af de vigtigste beslutninger i forbindelse med brugen af Totalværdimodellen.

De tre tiltag, det sociale, det økonomiske og det miljømæssige, skal ikke opfattes som tiltag, der kan stå alene. Det er tiltag, der indbyrdes påvirker hinanden, og sammen skaber en totalværdi. For en bedre forståelse af hvert område kan dog opstilles følgende tilnærmede opdeling:

 

Sociale tiltag

 • Indeklima
 • Bedre arbejdsforhold
 • Løft af arkitektur
 • Beboersammensætning

 

Økonomiske tiltag

 • Renoveringen som en økonomisk livscyklus
 • En bred tilgang til økonomien
 • Inddragelse af anlægsøkonomi og driftsøkonomi
 • Andre omkostninger som flytterokader og infrastruktur, der er berørt af projektet

 

Miljøtiltag

 • Besparelse på energi
 • Værne om miljøet
 • Inddragelse af strategier hos bygherren

BAGGRUND OG AKTØRER

Totalværdimodellen er udviklet som en del af projektet Plan C, af partnerne AI, Albertslund Kommune, BO-VEST, BRF-Kredit, COWI, Henning Larsen Architects, Københavns Kommune og NCC.

Projektet Plan C har til formål at skabe fremtidssikrede energirenoveringer af kommunale og almene bygninger. Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Projektet har 35 partnere og ledes af Gate 21.