Trin for trin

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

"De skal kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret"

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Totalværdimodellen indeholder 8 trin, der guider dig til en bedre energirenovering. Klik på de enkelte trin for at få konkrete værktøjer og tips din planlægning. For at hjælpe dig til at bevare overblikket over udviklingen i de enkelte trin, har vi udarbejdet et processkema. Du finder skemaet og tilhørende vejledning i højre side under ‘Publikationer’.

 

Afsæt Afklaring Screening
Overdragelse   Potentialer
Totaløkonomi Løsninger Data

 

Totalværdimodellen indeholder 8 trin, der guider dig til en bedre energirenovering. Klik på de enkelte trin for at få konkrete værktøjer og tips din planlægning. For at hjælpe dig til at bevare overblikket over udviklingen i de enkelte trin, har vi udarbejdet et processkema. Du finder skemaet og tilhørende vejledning i højre side under ‘Publikationer’.

 

Afsæt Afklaring Screening
Overdragelse Potentialer
Totaløkonomi Løsninger Data

 

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.