Afklaring

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Det skal overvejes

Bygherren vurderer, om der skal bruges en traditionel tilgang, eller om der skal anlægges en totalværditilgang til renoveringen, og hvor omfattende denne skal være. Afklaringen skal få bygherren til at overveje, om der er potentiale i en given bygningsmasse til en totalværditænkning, og hvad det vil indebære at arbejde med totalværditænkning. Bygherren skal også overveje hvilken økonomi, der er realistisk. Er der en økonomisk mulighed for at renoveringen kan foldes ud og blive et projekt med totalværdi?

 I denne forbindelse er det værd at overveje følgende:

 • Vil bygherren anlægge en totalværdibetragtning?
 • Hvilke målsætninger og succeskriterier vurderer bygherren umiddelbart er relevante?
 • Medfører problemet/behovet, at bygherren kan inddrage energi- og bæredygtighedstænkning i bred forstand?
 • Hvordan kan bygherren inddrage brugere/beboere?
 • Skal der samarbejdes med bygherrerådgiver, og hvad er eventuelt omfanget, og hvornår i projektforløbet skal rådgiver benyttes?
 • Vil bygherren afsætte ressourcer til at arbejde med Totalværdimodellen?
 • Skal der nedsættes en styregruppe?
 • Hvilken rolle skal styregruppen have?

 

Det skal gøres

Man kan med fordel gøre følgende:

 • Totalværdimodellen gennemlæses
 • Lav en kort liste med mål
 • Opstil eventuelt tre målsætninger, den realistiske, den vilde og den midt imellem
 • Tænk på, at netop brugen af Totalværdimodellen kan rykke ved målsætningerne
 • Overvej eventuelt med skitser, om bygningen kan løftes og tilføre bygherren og brugere noget, som kan være specielt værdiskabende, og som bør fremhæves
 • Lav økonomiske overvejelser med hensyn til et løft af bygningen

 

Det skal dokumenteres

Man kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis den er tilgængelig og/eller relevant:

 • Dokument som anslår ressourceforbrug til det videre arbejde med Totalværdimodellen
 • Skriftlig kommunikation til beslutningstager vedrørende begrundelse for, hvorfor Totalværdimodellen anvendes

Tænk på, at alle skitser, økonomiberegninger, målsætninger med mere kan være en del af dokumentationen.

Du kan bruge totalværdimodellens værktøjer til din afklaring. Du finder de relevante værktøjer i højre side.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.