Afsæt

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifter.

Det skal overvejes

Når der for bygherren opstår en mulighed eller et behov for at renovere, er det vigtigt at få fastlagt, hvad der sætter renoveringen i gang. I den forbindelse er det værd at overveje følgende:

  • Hvem er beslutningstager?
  • Hvad sætter processen i gang?
  • Hvilke andre forhold er med til at sætte problemet/behovet på dagsordenen

 

Det skal gøres

  • Udpeg en projektleder til arbejdet med totalværdi

 

Det skal dokumenteres

Man kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis den er tilgængelig og/eller relevant:

  • Beslutningsnotater
  • Arbejdstilsyns påbud
  • Rapporter omkring indeklimaproblemer
  • Beboerklager
  • Øvrige forhold, for eksempel ny lovgivning eller organisationsændringer

 

Brug beslutningsdokumentet som et værktøj, til at danne et overblik over dine overvejelser og konklusioner.
Du finder beslutningsdokumentet i højre side, under “Værktøjer”.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.