Data

Bo-Vest arbejder allerede med Totalværdi

Gennem deres arbejde med en helhedsorienteret plan for renovering af Albertslund Syd har BO-VEST skabt et projekt, der i høj grad anvender principperne i Totalværdimodellen.

Vallensbæk Kommune energirenoverer 6 daginstitutioner

I forbindelse med et større ESCO projekt opstod et ønske om at få endnu mere ud af energirenoveringen af 6 daginstitutioner.

”Medborgerhuset skal være et fyrtårn indenfor grønne løsninger”

Et AT-påbud på Hvidovre Medborgerhus fik sat skub i en beslutningsproces, hvor Hvidovre Kommune indgik samarbejde med Plan C om et demonstrationsprojekt.

”De kunne se gevinsten ved at tænke helhedsorienteret”

Københavns Ejendomme og fagforvaltningen Kultur og Fritid tænkte helhedsorienteret ved renoveringen af Genforeningspladsen og sparede over 50 procent i driftsudgifterne.

Det skal overvejes

I dette trin underbygger og kvalitetssikrer bygherren de mål og virkemidler, som er fremkommet under Potentialer. Bygherren skal i dette trin være opmærksom på at tjekke og eventuelt udfordre lovgivningen og andre bindende rammer for projektet.

 I denne forbindelse er det værd at overveje følgende:

 • Hvilke emner fra Screening og Potentialer skal der arbejdes videre med?
 • Hvad er omfanget af dataindsamlingerne?
 • Hvordan skal der laves bruger/beboerinddragelse?
 • Skal der laves stikprøver på materialer og hvor mange?
 • Er der emner fra Potentialer, der kræver dispensationsansøgning hos myndigheder?
 • Skal der laves thermografi fotografering af bygningen?
 • Skal der laves trykprøvning af bygningen?
 • Skal der laves destruktive indgreb for afdækning af skjulte forhold?

 

Det skal gøres

Man kan med fordel gøre følgende:

 • Undersøge og underbygge data fra trinnet Potentialer
 • Holde bruger/beboermøder op imod emner fra Potentialer
 • Indhente nødvendige lovgivningsmæssige retningslinjer
 • Indhente nødvendige data fra GIS (Geographical Information System)

 

Det skal dokumenteres

Man kan med fordel indhente følgende dokumentation, hvis den er tilgængelig og/eller relevant:

 • Resultaterne af dataindsamlingerne er vigtig dokumentation og skal sammen med potentialerne danne grundlaget for efterfølgende arbejde med at finde løsningerne.

 

Du bruge totalværdimodellens beslutningsnotat for screening til at indtaste dine data. Du finder notatet under “værktøjer” i højre side.

TOTALVÆRDIMODELLEN SOM VÆRKTØJ

Totalværdimodellens fokus er på renoveringens idéfase. Modellen dækker således fasen fra det allerførste afsæt for en mulig energirenovering, og frem til Bygherren er klar med et oplæg til et eventuelt byggeprogram og dertil hovedbevilling. Som Bygherre, skal man under hele processen være opmærksom på at inddrage relevante personer, både interne og eksterne, så mest mulig relevant information inddrages i projektet.

I arbejdet med modellen er der bevidst valgt at lave et værktøj, der ikke forholder sig til organisationen hos bygherren. Det er således op til bygherren selv at tilpasse modellen sin organisation.